A-kasser for lønmodtagere

A-kasse for lønmodtagere i 2022

Der er mange fordele ved at være medlem af en a-kasse for lønmodtagere. Udvalget er stort, og derfor kan det måske virke som en jungle ved første øjekast.

Måske du tænker, at det er penge ud af vinduet at betale til en a-kasse, når du har et godt og stabilt arbejde. Men der er faktisk mange gode grunde til at være medlem af en a-kasse for lønmodtagere.

A-kasseA-kasse /md.Fagforening /md.Ansøg
det faglige hus 487 kr.69 kr.

ase a-kasse
514 kr.71 kr.
Virksom a-kasse 469 kr.195 kr.

ftf a
457 kr.-
ca a-kasse 505 kr.50 kr.
3F a-kasse og fagforening 524 kr. 468 kr.
frie a- kasse og fagforening 498 kr.69 kr.

min a-akasse
476 kr.-

business danmark a-kasse
490 kr.167 kr.

Akademikernes ambitiøse a-kasse
444 kr.-

MA a-kasse
493 kr.-
Lederne a-kasse og fagforening 480 kr. 197 kr.

Hvad er en a-kasse for lønmodtagere?

Vi ser dagligt overskrifter i nyhederne, der vidner om, at arbejdsmarkedet er en ustabil størrelse. Mange lønmodtagere føler sig usikre over deres fremtid på arbejdsmarkedet. Det er altså en god idé at tage nogle forholdsregler og sikre sig, at du er bedst muligt stillet, hvis du en dag står uden indtægt.

En a-kasse for lønmodtagere er en arbejdsløshedskasse. Det er en arbejdsløshedsforsikring, der ikke kun sikrer dig indtægt i form af dagpenge. A-kassen for lønmodtagere kan også rådgive og vejlede dig tilbage på arbejdsmarkedet, hvis du en dag mister dit arbejde.

Der findes specialiserede a-kasser, der kan rådgive dig præcist efter dit erhverv. Derudover findes der også de tværfaglige a-kasser til alle typer af lønmodtagere – de er altså uafhængige af branche, erhverv og placering på arbejdsmarkedet.

Fælles for dem alle er, at de står til rådighed med hjælp og vejledning, når du har allermest brug for det.

Vidste du, at du som medlem af en a-kasse er sikret dagpenge, hvis du mister dit arbejde? Det er altså din sikkerhed for, at du kan bibeholde en indtægt i perioder uden arbejde.

Du skal dog have været medlem af en a-kasse i mindst et år for at modtage økonomiske sikring i forbindelse med arbejdsløshed. Det er derfor vigtigt at melde sig ind i en a-kasse for lønmodtagere, mens du er i arbejde.

Udover den økonomiske sikring kan en a-kasse for lønmodtagere støtte og rådgive dig tilbage på arbejdsmarkedet. Måske er det mange år siden, du sidst har været arbejdsløs. Hos a-kassen kan du få en masse hjælp til, hvordan du bedst griber jobsøgningsprocessen an. De er eksperter på området og har en masse ekspertise og viden inden for de forskellige brancher.

Læs med her, hvor du får svar på alle de spørgsmål, man du kan have. Du får også gode tips til, hvad du skal være opmærksom på, inden du melder dig ind i en a-kasse for lønmodtagere.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge som lønmodtager?

Der findes forskellige typer a-kasser. Nogle rådgiver specifikt inden for et bestemt fagområde, mens andre favner flere fag. Det er vigtigt, at du gør op med sig selv, om du i tilfælde af ledighed har brug for rådgivning rettet mod dit erhverv eller ej.

Når du er lønmodtager og har fast arbejde, virker det måske som en mindre detalje, hvilken type a-kasse, du er medlem af. Men det kan faktisk have afgørende betydning, at du har valgt den rette a-kasse, hvis du en dag står uden arbejde.

Der er også andre faktorer, der er gode at have in mente, inden du vælger a-kasse:

Prisen

A-kassernes kontingent varierer. Nogle er selvfølgelig billigere end andre. Det betyder dog ikke, at servicen hos den billige a-kasse er dårligere end hos den dyre. Derfor kan det godt betale sig at undersøge priserne, inden du melder dig ind. Dagpengesatsen er lovsbestemt, så du vil modtage det samme i dagpenge, uanset hvad du betaler i månedligt kontingent.

Beliggenheden

Når du skal vælge a-kasse, er det også en god idé at undersøge hvilke, der har kontor i nærheden af, hvor du bor. Selvom de dækker dine transportudgifter, er det bare besværligt og tidskrævende at gå til møder i den anden ende af landet.

Når du bliver ledig, skal du gå til nogle obligatoriske møder. Derudover kan du også få en masse hjælp og vejledning til din jobsøgning hos din a-kasse. Den hjælp er nemmere for dig at få, hvis a-kassens kontor er beliggende i nærheden af, hvor du selv bor.

Andre fordele

Er du kun ude efter dagpenge og rådgivning i forbindelse med ledighed, eller betyder det noget for dig, at din a-kasse kan mere end det? Nogle a-kasser tilbyder services og medlemsfordele i form af kurser, efteruddannelse, rabatter på forsikringer osv. Inden du vælger a-kasse, er det en god idé at undersøge præcist, hvad du får for dit kontingent.

Kan jeg blive medlem af en a-kasse for lønmodtagere?

Som lønmodtager har du ret til en a-kasse, der kan sikre økonomisk og hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet, hvis du en dag mister dit arbejde.

Det kan have rigtig stor betydning at være medlem. Den økonomiske sikring gør, at du ikke bliver nødt til at gå fra hus og hjem, selvom du ikke længere har en fast indtjening.

Der er ikke mange krav, der skal opfyldes for at blive medlem.  Du skal dog være fyldt 18 år. Derudover skal du bo og opholde dig i Danmark. Hvis du vælger en tværfaglig a-kasse, er et medlemskab uafhængig af dit erhverv og din uddannelse. De fagspecifikke a-kasser kan have nogle krav til din baggrund.

Det er altid en god idé at undersøge det nærmere, inden du melder dig ind.

Hvad kan jeg få i dagpenge?

De fleste er selvfølgelig interesseret i at vide, hvad de kan få i dagpenge, hvis de en dag står uden arbejde og fast indtægt. Hvis du som lønmodtager vil modtage dagpenge i forbindelse med en ledighedsperiode, er der nogle krav, du skal opfylde. Det er bl.a. at:

  • Du skal være registeret som ledig hos det kommunale jobcenter fra din første ledighedsdag
  • Du skal have været medlem af en a-kasse i mindst ét år
  • Som fuldtidsforsikret skal du have haft en indtægt på mindst 233.376 kr (2019) inden for de sidste tre år. Som deltidsforsikret er beløbet på 155.580 kr (2019)
  • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet – her er der nogle krav til aktiv jobsøgning, som skal overholdes, mens du modtager dagpenge.

Dagpengesatsen varierer alt efter om du er fuldtids- eller deltidsforsikret. Som fultidsforsikret kan dagpengesatsen højst svare til 90 % af den løn, du fik, før du blev arbejdsløs. De beregner din dagpengesats ud fra din løn 24 måneder bagud.

Dagpengesatsen er lovsbestemt. Det vil sige, at uanset hvilken én, du er medlem af, vil du få udbetalt det samme i dagpenge.

Vær opmærksom på at din ret til dagpenge kan påvirkes af, om du selv opsiger dit job, eller om du selv er skyld i, at du bliver fyret. Disse regler kan du læse mere om hos a-kasserne.

Hvordan bliver jeg medlem?

Det er faktisk rigtig nemt at blive medlem af en a-kasse for lønmodtagere, hvis bare du opfylder kravene. Det hele kan klares med nogle enkelte klik på computeren.

Inden du melder dig ind, er det selvfølgelig vigtigt, at du har gjort dig nogle tanker om hvilken, der lever bedst op til dine forventninger. På den måde sikrer du, at du ender i en a-kasse, der passer til dig.

Kan jeg skifte a-kasse?

Der kan være flere grunde til at skifte fra én a-kasse til en anden. Måske ændrer dine behov sig. Måske har du skiftet position på arbejdsmarkedet. Uanset hvad grunden er, er det heldigvis nemt at skifte a-kasse. Den anciennitet, du har optjent i din a-kasse, følger med, hvis du skifter til en ny. Du skal altså ikke være nervøs for at miste retten til dagpenge i forbindelse med skift af a-kasse.

Skal jeg også være medlem af en fagforening?

Der er ingen krav til, at du skal være medlem af både fagforening og a-kasse for lønmodtagere. Du kan altså sagtens nøjes med at være medlem af a-kassen. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at a-kassen ikke yder hjælp og juridisk bistand i forbindelse med en eventuel afskedigelse eller andre forhold. Hos a-kasserne får du en økonomisk sikring og hjælp til at komme tilbage i job.