A-kasse for nyuddannet

Bliv medlem af en a-kasse som nyuddannet

Er du nyuddannet og jobsøgende, er det måske gået op for dig, at der er store fordele ved at være medlem af en a-kasse.

A-kasseA-kasse /md.Fagforening /md.Ansøg
det faglige hus 487 kr.69 kr.

ase a-kasse
514 kr.71 kr.
Virksom a-kasse 469 kr.195 kr.

ftf a
457 kr.-
ca a-kasse 505 kr.50 kr.
3F a-kasse og fagforening 524 kr. 468 kr.
frie a- kasse og fagforening 498 kr.69 kr.

min a-akasse
476 kr.-

business danmark a-kasse
490 kr.167 kr.

Akademikernes ambitiøse a-kasse
444 kr.-

MA a-kasse
493 kr.-
Lederne a-kasse og fagforening 480 kr. 197 kr.

Er du nyuddannet og jobsøgende?

Så hvordan skal du forholde dig, hvis du som nyuddannet og jobsøgende ønsker at søge dagpenge hos din a-kasse? Og hvad gør du, hvis du slet ikke er medlem af en a-kasse, men ønsker at blive det? Læs med her for mere information om medlemskab af en a-kasse som nyuddannet.

Alle nyuddannede fra offentligt anerkendte uddannelser kan blive medlem af en a-kasse. En offentligt anerkendt uddannelse skal være normeret til mindst 18 måneder i varighed. Samtidig skal uddannelsen være SU-berettiget, eller være en anerkendt elev- eller lærlingeuddannelse. Der findes mange forskellige typer fagspecifikke a-kasser i Danmark. Det er derfor en god ide først  at tjekke, om der er en a-kasse med fokus på lige netop dit erhverv. Hvis ikke, kan du dernæst overveje en af de brede a-kasser, der optager medlemmer med mange forskellige uddannelsesmæssige og faglige baggrunde. Husk desuden, at du skal have været bosat i Danmark umiddelbart inden afslutning af din uddannelse, for at være berettiget til dagpenge.

Særlige dimittendsatser

Uanset om du allerede er medlem af en a-kasse og vil søge dagpenge med det samme, eller du først skal have fundet den rette a-kasse at tilmelde dig, er det godt at vide, hvad du kan forvente at modtage i dagpenge. Som nyuddannet er du nemlig endnu ikke berettiget til den maksimale dagpengesats. Denne gælder kun for arbejdssøgende, som har været aktive på arbejdsmarkedet i en periode. Umiddelbart efter din uddannelses afslutning, er du til gengæld berettiget til den såkaldte dimittendsats. Denne er en særlig dagpengesats for nyuddannede, der endnu ikke har haft fuldtidsarbejde efter deres uddannelses afslutning. Denne sats svarer til 71,5% af den maksimale dagpengesats. Dette svarer til 13.489 kroner om måneden i dagpenge. Er du forsørger af en familie, er satsen dog en anelse højere, nemlig 82 % af den maksimale dagpengesats. Dermed vil du som forsørger kunne modtage 15.470 kroner om måneden i dagpenge som nyuddannet.

Hvis du er langvarigt medlem af en a-kasse som nyuddannet

Har du i løbet af din studietid været medlem af en a-kasse i mere end et år før din uddannelses afslutning, er du berettiget til dagpenge fra den første dag, hvor du er nyuddannet og arbejdssøgende. Dette gælder altså, selvom du som studerende sandsynligvis har været gratis medlem af a-kassen uden at betale kontingent.

Hvis du er nyligt tilmeldt medlem af en a-kasse som nyuddannet

Har du tilmeldt dig en a-kasse mindre end et år inden din uddannelses afslutning, eller inden for to uger efter din sidste karakter, kan du modtage dagpenge efter en måned. Den første måned som jobsøgende, er du altså ikke berettiget til dagpenge. Det er derfor i høj grad anbefalelsesværdigt at tilmelde sig en a-kasse undervejs i studietiden. Der er få ulemper herved, særligt da medlemskab ofte er gratis for studerende.

Husk at ændre status hos a-kassen

Uanset, om du har været langvarigt medlem af en a-kasse, eller først for nylig har tilmeldt dig, er det vigtigt, at du husker, at opdatere din status efter afslutning af din uddannelse. Når din sidste eksamen er bestået, skal du nemlig ændre din status fra studerende til nyuddannet hos din a-kasse for at være berettiget til dagpenge som dimittend. Kun med denne skriftlige ansøgning om at ændre din status, kan du forvente at modtage dimittendsatsen.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse som nyuddannet

Har du ikke været medlem af en a-kasse i løbet af din studietid, er det en rigtigt god ide at få tilmeldt dig hurtigst muligt, når du står for at skulle afslutte din uddannelse. Og her må det understreges, at det er vigtigt, du handler hurtigt. Du har nemlig kun to uger fra den dag, din uddannelse afsluttes, til at tilmelde dig en a-kasse. Når du ikke at møde denne deadline, vil du skulle optjene din ret til dagpenge på almindelig vis, og du må forvente en lang karensperiode. Dette betyder, at du først efter et års medlemskab af en ny a-kasse, med arbejde på enten fuld- eller deltid, har ret til dagpenge. I praksis har dette altså den konsekvens, at du i en længere periode efter din uddannelses afslutning, ikke har ret til dagpenge.

Ret til dagpenge som nyt medlem af en a-kasse

Er du jobsøgende i en kortere eller længere periode efter studiet, kan du altså ikke regne med dagpenge som månedlig indtægt indtil du finder et fast job. Netop derfor er det anbefalelsesværdigt at få tilmeldt sig en a-kasse hurtigst muligt. Bliver du medlem af en a-kasse inden for to uger efter endt uddannelse, vil du fortsat have en karensperiode på en måned, hvor du altså ikke har ret til dagpenge. Måneden tælles fra den dag, du bliver færdig med dit studie. Ved månedens udløb, har du dog ret til den almindelige dimittendsats, indtil du finder et fast arbejde.

Hvornår betragtes du som færdiguddannet?

Det er altså i høj grad anbefalelsesværdigt, at du tilmelder dig en a-kasse inden for to uger efter din uddannelse er afsluttet. Men hvornår betragtes din uddannelse som endeligt færdiggjort? En a-kasse vil betragte din uddannelse som afsluttet på den dag, hvor din sidste eksamen er overstået, og den sidste karakter er givet. Desuden skal alle øvrige studieaktiviteter være afsluttet. Dagen for din sidste karakter er altså dagen, hvorfra tilmeldingsmuligheden på to uger beregnes.

Fra dimittendsats til højere dagpengesats

Modtager du dagpenge som dimittend, spekulerer du sikkert på, hvornår du kan få den almene, højere dagpengesats. Først og fremmest, kan du først få beregnet en ny dagpengesats efter seks måneder fra afslutningen af din uddannelse. Desuden foreligger der en række krav om, at du skal have modtaget løn fra en arbejdsgiver for at kunne få beregnet en ny sats. Du skal kunne indberette løn for mindst tre måneders arbejde, svarende til minimum 320 arbejdstimer. Har din månedsløn i løbet af denne ansættelsesperiode været tilstrækkelig høj, vil du herefter kunne modtage den maksimale dagpengesats. Den højeste dagpengesats for fuldtidsforsikrede er på 18.866 kroner om måneden — altså et betydeligt højere beløb end dimittendsatsen.