A-kassekontingent

A-kassekontingent 2020

Der er en lang række fordele ved at være medlem af en a-kasse. Vigtigst af dem alle er selvfølgelig muligheden for at modtage dagpenge, hvis du pludselig finder dig selv arbejdsløs i en periode. I denne situation, er en a-kasse virkelig en redningsplanke, der kan sikre, at du ikke bliver nødsaget til at leve af din opsparing, indtil du igen er i arbejde. Men disse fordele er selvfølgelig ikke gratis. For at blive medlem af en a-kasse og opspare retten til dagpenge under ledighed, skal du nemlig betale kontingent. A-kassekontingent kan måske virke som en stor ekstra udgift i dit årlige budget, men husk på, hvor meget medlemsskabet kan spare dig, hvis uheldet er ude. På den måde, er din betaling af kontingent til din a-kasse altså i stil med indbetaling til en forsikring— forhåbentligt får du aldrig brug for den, men hvis du en dag gør, er den alle pengene værd.

Hvad koster det at blive medlem af en a-kasse?

Alle a-kasser er forskellige, og tilbyder forskellige typer services til deres medlemmer. Mens en række a-kasser er fagspecifikke, og kun henvender sig til lønmodtagere indenfor bestemte erhverv, er andre igen åbne for medlemmer med en lang række forskellige baggrunde. Disse kaldes også tværfaglige a-kasser. På tværs af de tværfaglige a-kasser, varierer kontingenterne ikke voldsomt meget. Er du meget opmærksom på, at finde den billigst mulige, tværfaglige a-kasse, kan du forvente at spare i nærheden af 20- 30 kroner månedligt i kontingent. Her kan du sammenligne en række eksempler på månedlige kontingenter hos tværfaglige a-kasser.

Månedligt kontingent hos fem tværfaglige a-kasser

 1. Frie A-kasse. Månedligt kontingent: 479 kroner
 2. Det Faglige Hus A-kasse. Månedligt kontingent: 476 kroner
 3. Ase A-kasse. Månedligt kontingent: 493 kroner
 4. Business Danmark A-kasse. Månedligt kontingent: 470 kroner
 5. Min A-kasse. Månedligt kontingent: 470 kroner

Prisforskelle på a-kassekontingent

Selvom kontingenterne hos mange af Danmarks tværfaglige a-kasser altså ser ganske homogene ud, bliver prisforskellene straks større, når vi ser ud over de tværfaglige a-kasser. Eksempelvis hører Danmarks absolut billigste a-kasse til Danske Sundhedsorganisationer. Dette er a-kassen for sundhedspersonale, som eksempelvis  sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, bioanalytikere, jordemødre og radiografer. Med andre ord, er det altså langt fra hvem som helst, der kan melde sig ind i a-kassen og nyde godt af det lave kontingent. Ligeledes ligger BUPLs a-kasse for pædagoger i den billige ende af de fagspecifikke a-kasser. Andre billige a-kasser for specifikke faggrupper inkluderer Akademikernes A-kasse. Som navnet antyder, henvender denne sig til lønmodtagere med lange universitetsuddannelser bag sig. A-kasserne for henholdsvis lærere og journalistik- og kommunikationsuddannede er også blandt de billigere a-kasser i Danmark, men kræver altså, at din uddannelsesmæssige og faglige baggrund falder ind under disse erhvervskategorier.

Danmarks billigste, fagspecifikke a-kasser

 1. Danske Sundhedsorganisationers A-kasse. Månedligt kontingent: 438 kroner
 2. Akademikernes A-kasse. Månedligt kontingent: 440 kroner
 3. BUPL A-kasse. Månedligt kontingent: 445 kroner
 4. A-kassen for Journalistik og Kommunikation. Månedligt kontingent: 455 kroner
 5. Lærernes A-kasse. Månedligt kontingent: 452 kroner

Danmarks dyreste, fagspecifikke a-kasser

 1. Fødevareforbundet NNFs A-kasse. Månedligt kontingent: 501,17 kroner
 2. Metal A-kasse. Månedligt kontingent: 506 kroner
 3. Faglig Fælles A-kasse. Månedligt kontingent: 508 kroner
 4. El-fagets A-kasse. Månedligt kontingent: 510 kroner
 5. DANA – A-Kassen for Selvstændige. Månedligt kontingent: 591 kroner

Hvad dækker A-kassekontingent?

Så hvorfor er nogle a-kasser dyrere end andre, hvis deres services alligevel nogenlunde ligner hinanden? A-kassekontingentet består af flere dele, der tilsammen udgør din månedlige ydelse. Det er langt fra hele dit a-kassekontingent, der går direkte til selve a-kassen. Faktisk går en stor del af dit kontingent til staten, så du ved eventuel ledighed kan få udbetalt dagpenge. Resten af kontingentet går så til a-kassens lønninger af ansatte, administrationsomkostninger og lignende. Disse omkostninger kan variere fra den ene a-kasse til den anden, og det er netop denne faktor der afgør, om en a-kasse er blandt de billigste eller dyreste i landet. Desuden skal du som medlem betale ATP bidrag, hvilket er lovpligtigt og ens for alle a-kasser. Du har også muligheden for at tilvælge indbetaling til efterlønsordning, og vil i så fald blive opkrævet et yderligere efterlønsbidrag.

Danmarks dyreste A-kasse

Når A-kassen for selvstændige (DANA) er betydeligt dyrere end alle andre danske a-kasser skyldes det, at der er særlige omkostninger forbundet med at rådgive selvstændige. Reglerne omkring udbetaling af dagpenge for selvstændige er helt unikke, og langt mere komplekse at navigere end almindelige spørgsmål om lønmodtageres ledighed. Derfor har netop DANA større administrationsomkostninger, og altså et forholdsvis højt kontingent. Andre a-kasser, der ligger i den høje ende af prisniveauet på deres kontingent, inkluderer a-kasser for lønmodtagere indenfor metal, el-fag, samt fødevareforbundet.

Hvordan betales kontingentet?

Mange danske a-kasser trækker deres kontingent kvartalsvis, men enkelte tilbyder månedlig, eller endda årlig betaling. Det kan være en rigtigt god ide at lade Betalingsservice tage sig af dine indbetalinger til din a-kasse. Det kan nemlig få store konsekvenser for dit medlemsskab, og dermed din ret til dagpenge, hvis du glemmer at indbetale dit kontingent. Særligt hvis du kun opkræves kontingent hvert kvartal, kan det være nemt at glemme at få fåretaget kontingentindebetalingen. Heldigvis glemmer Betalingsservice det aldrig. Foretrækker du alligevel at foretage dine egne indbetalinger, vil de fleste danske a-kasser tilbyde digital betaling via din netbank, eller betaling med et gammeldags indbetalingskort, som du modtager med posten.

Husk, at A-kassekontingent er fradragsberettiget

A-kassekontingent er altid fradragsberettiget. Hvis du synes, kontingentet virker som en stor udgift, er det altså værd at huske på denne fordel. Ved årets udgang, opgøres din fulde udgift til a-kassekontingent, som herefter kommer til at figurere som et fradrag på din årsopgørelse. Du skal ikke selv foretage dig noget for at få dit fradrag. Dit kontingent påføres nemlig automatisk din opgørelse hos Skat.

Forskellige takster for fuld- og deltid

Hvis du har shoppet rundt efter en a-kasse, har du sikkert lagt mærke til, at der på diverse hjemmesider bliver opgivet to forskellige kontingenter: en for fuldtidsforsikrede, og en for deltid. Disse kategorier refererer til, hvorvidt du er i arbejde på fuld eller deltid, når du indmeldes i din a-kasse. Denne kategori vil dermed afgøre, hvor meget du kan få i dagpenge ved en eventuel ledighed.

Det beløb, du kan modtage i dagpenge ved ledighed— din dagpengesats— beregnes nemlig ud fra din indkomst fra de seneste to år.  Hermed ligger dagpengesatsen så tæt op af din løn som muligt, så livet på dagpenge forhåbentlig ikke bliver en total omvæltning, rent økonomisk. Reglen er, at du som udgangspunkt kan få omkring 90% af din tidligere løn i dagpenge. Vær dog opmærksom på, at der er et øvre loft for, hvor meget man kan få i dagpenge.

Dagpengesatser

Din betaling af a-kassekontingent er i sidste ende en forsikring, der sikrer dig udbetaling af dagpenge, hvis du skulle være så uheldig at blive ledig. Som nævnt, beregnes din dagpengesats altså ud fra din indkomst, og matches så vidt muligt hertil. Dog er den maksimale sats 18.866 kroner om måneden. Denne maksimale dagpengesats er den samme for alle a-kasser, og er altså det højeste beløb, du vil kunne modtage på dagpenge, uanset om din indkomst var langt højere inden din ledighed. Er du deltidsforsikret, er den maksimale dagpengesats 12.577 kroner om måneden.

Køb medlemsskab af a-kasse og fagforening samlet

Der kan være en del penge at spare, hvis du melder dig ind i en a-kasse og en fagforening på samme tid. Det skal dog bemærkes, at der aldrig er krav til medlemsskab af hverken det ene eller det andet. Du er eksempelvis frit stillet til blot at melde dig ind i en fagforening, uden at binde dig til medlemsskab af deres a-kasse. Det samme gælder i det omvendte tilfælde. Dog er der mange fordele ved at være medlem af en fagforening, og da der samtidig er penge at spare ved medlemsskab af begge, kan det betale sig at overveje et dobbeltmedlemsskab inden du blot tilmelder dig en a-kasse. Hermed kan du nemlig få en billig pakkeløsning.

Pakkeløsning på fagforening og A-kasse medlemsskab

Eksempelvis tilbyder Det Faglige Hus medlemsskab af både fagforening og a-kasse til 545 kroner om måneden, men ved dobbelt tilmelding, får du de første tre måneder af medlemsskabet til fagforeningen helt gratis. Deres a-kassekontingent, hvis du udelukkende tilmelder dig denne, er på 476 kroner om måneden, og tilmelder du  dig udelukkende fagforeningen, betaler du 69 kroner om måneden. Dermed har du altså sparet 207 kroner ved at tegne dobbelt medlemsskab, da de første tre måneder af fagforeningsmedlemsskabet er gratis.

Tilmeld dig a-kasse og fagforening som studerende

Er du studerende, er det som regel en rigtigt god ide at tilmelde dig en a-kasse, og eventuelt fagforening, inden du forlader dit uddannelsessted med dit nye diplom i hånden. Hermed sikres du imod den såkaldte karensperiode, som er en karantæneperiode, hvori du ikke har ret til at modtage dagpenge. Hvis du som studerende tilmelder dig en a-kasse senest fjorten dage efter, at du har bestået din sidste eksamen, vil du være berettiget til den såkaldte dimittendsats. Dette er en lavere dagpengesats, der tilbydes nyuddannede, som er på jagt efter deres første job. Efter du har været ansat i en fuldtidsstilling i en vis periode, vil du automatisk opnå retten til den almindelige dagpengesats. Derfor er det en rigtigt god ide at sætte et par timer til side til at undersøge de forskellige a-kasser, og få meldt dig ind i en, der passer dig — allerede inden dit studie er overstået.

Undgå perioder uden indtægt

Så snart din uddannelse slutter, udløber din ret til SU naturligvis, så hvis du vil sikre dig imod en eventuel periode uden indtægt, imens du leder efter job, er et a-kasse medlemsskab en rigtigt god sikring. Rigtigt mange fagforeninger tilbyder desuden gratis medlemsskab til studerende, og nogle a-kasser gør det samme. Dermed er der få ulemper ved at tilmelde sig en a-kasse hurtigst muligt som studerende.