A-kasser for funktionærer

A-kasser for funktionærer i 2022

Funktionærer er en helt særlig del af den danske arbejdsstyrke. Derfor findes der også specifikke a-kasser for funktionærer. Som funktionær er du sikret løn under ferie – og et bestemt antal ferieuger. Derudover er din månedsløn fast og stabil, og du kan ikke bare blive sagt op fra den ene dag til den anden. Alt i alt kan man sige, at funktionærer har et mere sikkert ansættelsesforhold end mange andre grupper i samfundet. Da der er tale om så specifik en gruppe af lønmodtagere, er det også vigtigt at se nærmere på a-kasser for funktionærer, når man er en del af den gruppe.

A-kasseA-kasse /md.Fagforening /md.Ansøg
det faglige hus 487 kr.69 kr.

ase a-kasse
514 kr.71 kr.
Virksom a-kasse 469 kr.195 kr.

ftf a
457 kr.-
ca a-kasse 505 kr.50 kr.
3F a-kasse og fagforening 524 kr. 468 kr.
frie a- kasse og fagforening 498 kr.69 kr.

min a-akasse
476 kr.-

business danmark a-kasse
490 kr.167 kr.

Akademikernes ambitiøse a-kasse
444 kr.-

MA a-kasse
493 kr.-
Lederne a-kasse og fagforening 480 kr. 197 kr.

Forskellige a-kasser for funktionærer

Da der er mange forskellige typer af funktionærer, er der også en række forskellige typer af a-kasser for funktionærer. Det er forskelligt, hvilken uddannelsesbaggrund man har, og hvor man er ansat. Derfor kan du som funktionær få glæde af forskellige typer af a-kasser. Det kommer an på, hvad du forventer af en a-kasse, og hvilken en du synes, passer dig bedst. Din a-kasse er primært til for at udbetale dagpenge i forbindelse med ledighed. Men der er dog også andre situationer, hvor det kan være rart at være medlem af en a-kasse. De forskellige a-kasser for funktionærer har forskellige tilbud, fordele og ulemper.

A-kasser for funktionærer

De 3 typer a-kasser for funktionærer

 1. Du kan vælge at blive medlem af en a-kasse, der udelukkende har funktionærer som medlemmer. Det giver den fordel, at de er meget specialiserede i netop de udfordringer, man som funktionær kan have i forbindelse med ledighed. Her er det også lettere for dig at få råd og vejledning om dine rettigheder som funktionær.
 2. Det kan også være, at du er bedre stillet med en a-kasse, der har medlemmer inden for din specifikke branche. Da der som bekendt er stor forskel på, hvad funktionærer laver, er dette også en god mulighed. Der er store forskelle på, hvilke interesser og udfordringer forskellige mennesker har, selvom de er ansat på samme vilkår på tværs af fag.
 3. Endelig kan det være, at du gerne vil være medlem af en bredere a-kasse. En a-kasse, der har medlemmer fra forskellige brancher og med forskellige ansættelsesforhold. Det kan være en god idé, hvis du gerne vil have sparring og måske inspiration til andre typer af arbejdsliv. I tværfaglige a-kasser kan du møde medarbejdere med en bredere viden, end du finder i de specialiserede.

Ret til dagpenge

Da du først og fremmest melder dig ind i en a-kasse for at kunne modtage dagpenge, skal du sikre dig, at du har ret til dagpenge fra den dag, du har brug for det. Bare fordi du er medlem, har du ikke nødvendigvis ret til dagpenge. Du skal opfylde nogle bestemte krav og også have optjent ret til dagpenge. Hvis du lever op til de kriterier, der er for at modtage dagpenge, kan du få dagpenge i op til to år. – De to år beregnes ud fra en sammenlagt periode på tre år.

Krav til dig

Du skal leve op til 5 bestemte kriterier for at kunne modtage dagpenge. For at få dagpenge skal du:

 1. Betale kontingent i din a-kasse i minimum et år. Hvis du kun har været medlem i seks måneder, har du altså ikke ret til dagpenge. Reglen om et års medlemsskab gælder både for personer i arbejde og for studerende.
 2. Derudover skal du på den første dag, hvor du er ledig, melde dig selv ledig på jobnet. Det er vigtigt, at du husker at gøre dette allerede første dag.
 3. Det er også centralt, at din ledighed ikke er selvforskyldt. Du kan ikke modtage dagpenge fra første ledighedsdag, hvis du selv har sagt op. Du kan heller ikke modtage dagpenge fra første dag, hvis det vurderes, at din fyring er selvforskyldt. Det bør dog nævnes, at du stadig kan modtage dagpenge, men at du kommer i tre ugers karantæne uden indtægt, før det er muligt.
 4. Endelig skal du være klar til at tage et nyt arbejde. Med andre ord skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
 5. Hvis du bliver tilbudt kurser eller andre former for aktivering, skal du deltage i dem for at modtage dine dagpenge.

Samme udbetaling alle steder

Alle a-kasser for funktionærer udbetaler det samme beløb til deres medlemmer ud fra bestemte kriterier. Der er nogle helt faste regler og satser for udbetalinger, som de enkelte a-kasser ikke må ændre på. Du kan altså ikke melde dig ind i en a-kasse for funktionærer, der udbetaler flere penge end en anden. Det betyder også, at du ikke risikerer at blive snydt i en a-kasse, der betaler mindre end de andre.

Det beløb du får udbetalt, udregnes efter den løn du fik, før du blev ledig. Helt konkret afgør det antal timer, du tidligere havde, din timeløn og hvad du betaler i kontingent, hvad du kan få udbetalt. Der er for eksempel forskel på at være deltidsforsikret og fuldtidsforsikret. Der er også en ekstra ting, som hedder lønsikring, der sikrer dig 80% af den løn du tjente, inden du blev ledig.

Satser for dagpenge

 • Deltidsforsikret på dagpenge: Maksimal timeløn: 95,55 kr. Med et timetal på 130 timer om måneden giver det en maksimal indtægt på 12.577 kr.
 • Fuldtidsforsikret på dagpenge: Maksimal timeløn: 116,22 kr. Hvis du arbejder 37 timer om ugen, kan det omregnes til 160,33 timer om måneden. Omregnet til dagpenge vil det sige maksimum 18,886 kr. Hvis du tjente mindre end 116,22 kr. i timen før du blev ledig, vil du modtage det samme beløb, som du plejede at tjene.
 • Lønsikring: Hvis du har en lønsikring er du automatisk sikret 80% af det du tjente, før du blev ledig.

Her kan du blive medlem

Du kan i princippet blive medlem af de fleste a-kasser, når du er funktionær. Nogle a-kasser har dog specifikke krav til deres medlemmers arbejde, før man kan blive optaget. Men i det store hele er der masser af a-kasser for funktionærer. Det du først og fremmest skal forholde dig til er, om du ønsker en specialiseret a-kasse eller ej.

Det er vigtigt, at du afklarer med dig selv, hvad du gerne vil med din a-kasse. Hvis du har brug for meget faglig sparring og råd, så kan en specialiseret a-kasse måske være en god idé. På den anden side kan du også vælge en billigere tværfaglig a-kasse, hvis du udelukkende melder dig ind for at få dagpenge.

4 a-kasser for funktionærer

 1. Frie: Fire hed tidligere Frie Funktionærer og er en a-kasse specifikt for funktionærer. Her er funktionærer medlemmer på tværs af fag og uddannelse. Det du kan forvente er en a-kasse specialiseret i funktionærers ansættelsesvilkår og rettigheder. Frie er en god mulighed, hvis dit fokus for medlemskab er dit ansættelsesforhold i højere grad end eksempelvis din uddannelse eller dit konkrete job.
 2. CA A-kasse er også en god a-kasse for funktionærer, der især retter sig imod lønmodtagere inden for erhvervslivet. Her finder du både akademikere, konsulenter og ansatte indenfor HR. Det er en mindre gruppe af medlemmerne, som er funktionærer, men de findes især blandt de medlemmer, der arbejder med finans og økonomi. CA er især for dig, der har eller gerne vil have en ansættelse i erhvervslivet.
 3. Akademikernes A-kasse er en a-kasse for akademikere i bred forstand. Her møder man altså mange forskellige typer af uddannelsesbaggrunde. Der er en del funktionærer i AKA, hvor du dog kan møde personer fra alle brancher.  AKA er god for dig, hvis du gerne vil være medlem af en a-kasse på baggrund af din specifikke ansættelse eller din akademiske grad.
 4. Magistrenes a-kasse er også en a-kasse for akademikere og funktionærer. Her finder du især medlemmer fra de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag. Du kan også møde akademikere fra de naturvidenskabelige retninger, især undervisere. MA er et godt valg, hvis du er akademiker fra et af de blødere felter og gerne vil ansættes på baggrund af din uddannelse og også det konkrete arbejde.

A-kasse og fagforening

Noget du kan holde øje med, når du leder efter a-kasse er også, om der er en god fagforening. Der er en lang række a-kasser for funktionærer, der samarbejder med fagforeninger. De kommer ofte i en mere eller mindre samlet pakke. Du kan altid frit vælge, om du gerne vil være medlem af både a-kasse og fagforening eller bare den ene af delene.

Fordelen ved at være medlem af begge ting under samme paraply er, at de taler samme sag. På den måde har du både økonomisk støtte fra a-kassen og faglig støtte fra fagforeningen. Her bliver din konkrete hjælp til at søge jobs altså kombineret med eksempelvis problemer på arbejdspladsen. På den måde går a-kasse og fagforening ofte godt hånd i hånd.