A-kasser for selvstændige

A-kasser for selvstændige i 2022

A-kasser for selvstændige er din mulighed for økonomisk sikring ved ledighed. Opgiver du din virksomhed, har du ret til dagpenge.

A-kasser for selvstændige er i princippet de samme som A-kasser for lønmodtagere. Langt de fleste A-kasser optager både lønmodtagere og selvstændige som medlemmer, og bliver du ledig, modtager du også dagpenge som selvstændig i lighed med lønmodtagere. Reglerne er dog noget forskellige.

A-kasseA-kasse /md.Fagforening /md.Ansøg
det faglige hus 487 kr.69 kr.

ase a-kasse
514 kr.71 kr.
Virksom a-kasse 469 kr.195 kr.

ftf a
457 kr.-
ca a-kasse 505 kr.50 kr.
3F a-kasse og fagforening 524 kr. 468 kr.
frie a- kasse og fagforening 498 kr.69 kr.

min a-akasse
476 kr.-

business danmark a-kasse
490 kr.167 kr.

Akademikernes ambitiøse a-kasse
444 kr.-

MA a-kasse
493 kr.-
Lederne a-kasse og fagforening 480 kr. 197 kr.

A-kasser særligt for selvstændige

DANA er den eneste A-kasse i Danmark, som udelukkende optager selvstændige. Hertil kommer et par andre, for eksempel ASE, der har særligt fokus på selvstændige, selvom de optager både lønmodtagere og selvstændige. Og så er der en snes andre A-kasser, der både betjener selvstændige og lønmodtagere.

a-kasser for selvstændige

Traditionelle og ‘gule’ A-kasser

De A-kasser, der optager såvel lønmodtagere som selvstændige uden specielt fokus på den ene eller anden gruppe, inddeles normalt i ‘traditionelle’ A-kasser og ‘gule A-kasser. De ‘gule’ er A-kasser uden tilknytning til nogen fagforening, mens de traditionelle A-kasser normalt er tilknyttet en speciel faglig organisation.

De ‘gule’ fokuserer på juridisk bistand

Både de traditionelle og de ‘gule’ A-kasser yder god service generelt til selvstændige, men mange selvstændige erhvervsdrivende foretrækker en ‘gul’ A-kasse, formodentlig fordi selvstændige som regel ikke er interesseret i et tilhøre en fagforening. Desuden fokuserer de ‘gule’ A-kasser ofte på juridisk bistand.

Traditionel A-kasse uden fagforening

Imidlertid er medlemskab af en traditionel A-kasse ikke nødvendigvis forbundet med samtidigt medlemskab af en fagforening. Du kan udmærket melde dig ind i en traditionel A-kasse uden også at skulle melde dig ind i fagforeningen. Men det er på den anden side ofte sådan, at dobbelt medlemskab, altså af både A-kasse og fagforening, hos en traditionel A-kasse giver den bedste service. Men du vælger selv.

Betingelser for optagelse i A-kasse som selvstændig

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende og ønsker medlemskab af en A-kasse, skal du opfylde nogle betingelser. Følgende betingelser udgør hovedreglerne:

  • Du skal bo i Danmark
  • Din virksomhed drives i Danmark
  • Arbejdet i din virksomhed skal være din hovedbeskæftigelse
  • Du driver din virksomhed for egen regning og risiko
  • Du driver virksomheden for at tjene penge
  • Virksomheden må ikke have karakter af noget kortvarigt, midlertidigt

Freelancere og ægtefæller til selvstændige optages i A-kasse

Samtidig er der mulighed for at opnå medlemskab af A-kasse med status som selvstændig, hvis du for eksempel arbejder i din ægtefælles virksomhed og tjener penge ved det uden at have ansættelseskontrakt, eller hvis du er freelancer og modtager B-indkomst beskattet som selvstændig virksomhed.

Betingelser for at være berettiget til dagpenge

Er du først optaget i en A-kasse, har du ret til dagpenge efter ét års medlemskab, og dagpengene er de samme som for lønmodtagere, knap 19.000 kr. brutto pr. måned. Men du skal opfylde yderligere nogle betingelser for at være berettiget til at modtage dagpenge som selvstændig.

Du må ikke længere drive virksomhed

For det første er det en betingelse for, at du kan modtage dagpenge som ledig selvstændig, at du ikke længere har engagement i virksomheden. Det vil sige, at din virksomhed enten skal være lukket, solgt, udlejet eller forpagtet bort. Du kan således ikke modtage dagpenge, bare fordi virksomheden går skidt.

Du skal have haft overskud i virksomheden

For at beregne, hvad du kan få udbetalt i dagpenge ved ledighed, ser A-kassen på, hvad du har haft i overskud på virksomheden. Dette svarer til, at A-kassen beregner en lønmodtagers dagpenge i forhold til vedkommendes indtægt de seneste to år. Det er derfor vigtigt, at du faktisk har haft et overskud.

Dine dagpenge beregnes efter overskuddet i din virksomhed

Hvis du det seneste år har haft underskud i virksomheden, kan du ikke få dagpenge. Har du haft overskud, beregnes dine dagpenge til 90% af dit overskud, med et maksimum på knap 18.000 kr. pr. måned. For at være berettiget til dagpenge som selvstændig går det derfor ikke at køre virksomheden i sænk først.

A-kasser for selvstændige bidrager også med andet end udbetaling af dagpenge

Naturligvis er dagpengene vigtige som økonomisk sikring, hvis du en periode ikke driver egen virksomhed. Men da alle A-kasser udbetaler de samme dagpenge efter de samme regler, er det ikke dagpengene, der bør styre dit valg af A-kasse. I stedet bør du overveje hvilke andre services, du kan være interesseret i.

Juridisk rådgivning for selvstændige

Som selvstændig erhvervsdrivende har du nogle andre behov for rådgivning, end lønmodtagere har. Selvstændige har typisk brug for juridisk rådgivning ved indgåelse af kontrakter af flere slags, og i forhold til behandling af personalet, både ved ansættelsen, under ansættelse og ved eventuel opsigelse.

Særlige tilbud til selvstændige

Denne form for rådgivning bør du vægte højt, når du vælger A-kasse for selvstændige. Nogle A-kasser har større ekspertise end andre, når det gælder juridisk rådgivning til selvstændige erhvervsdrivende. Samtidig har nogle A-kasser særlige tilbud til selvstændige, for eksempel kurser og foredrag målrettet iværksættere.

Pris og service

Uanset om du vælger en traditionel, eller en ‘gul’ eller en A-kasse specielt for selvstændige bør du selvfølgelig forholde dig til især to ting: Hvad koster medlemskabet, og hvilke services tilbyder den pågældende A-kasse? Især det sidste er vigtigt, fordi medlemskabet gerne skal give dig noget mere end bare retten til dagpenge ved ledighed. Den rigtige A-kasse kan støtte dig i din karriere.

Lønsikring som supplement

Hvis du udelukkende er interesseret i at sikre dig økonomisk ved ledighed, vil du være bedst stillet ved at vælge en billig A-kasse og så supplere med en lønsikring. En lønsikring er en tillægsforsikring, der garanterer dig op til 90% af din hidtidige personlige løn, dog maksimalt 40.000-50.000 kr. pr. måned brutto.

Som nystartet har du brug for sparring

Er du derimod nystartet iværksætter, for eksempel med en webshop eller en fysisk butik, vil du have god brug for en A-kasse, der kan give dig sparring og gode råd, så du kan få sparket virksomheden i gang. Samtidig vil du få brug for juridisk bistand til at indgå kontrakter og til at håndtere personalet.

Juridisk bistand til personalesager

Har du mennesker ansat i din virksomhed, vil du skulle sikre dig, at ansættelseskontrakter og arbejdsforhold i øvrigt er i orden, og du kan få sager med medarbejdere i forhold til ferie, barsel og ved eventuel afskedigelse. I sådanne situationer er kompetent juridisk rådgivning guld værd for dig.

Lønmodtager og selvstændig på samme tid

En særlig situation kan være, at du både arbejder som lønmodtager og samtidig har startet din egen virksomhed for eksempel som freelancer. I dette tilfælde bør du igen nøje undersøge hvilke A-kasser, der har ekspertise i rådgivning af medlemmer med denne dobbeltrolle, som samtidig ansat og selvstændig.