A-kasser for studerende

A-kasser for studerende – Oversigt for 2022

A-kasser for studerende kan være en jungle at finde rundt i. Der er dog mange fordele ved at melde sig ind i en a-kasse, som studerende.

Det er en udbredt misforståelse i blandt unge, at man automatisk har ret til dagpenge, når deres uddannelse er færdig. Dette er dog ikke tilfældet. Der er derimod en helt masse regler, som skal overholdes for at være berettiget til dagpenge. Det kan samtidig være lidt af en opgave at få overblik over de forskellige a-kasser, som studerende, samt reglerne for disse. Her er en guide til at tage det rigtige valg.

A-kasseA-kasse /md.Fagforening /md.Ansøg
det faglige hus 487 kr.69 kr.

ase a-kasse
514 kr.71 kr.
Virksom a-kasse 469 kr.195 kr.

ftf a
457 kr.-
ca a-kasse 505 kr.50 kr.
3F a-kasse og fagforening 524 kr. 468 kr.
frie a- kasse og fagforening 498 kr.69 kr.

min a-akasse
476 kr.-

business danmark a-kasse
490 kr.167 kr.

Akademikernes ambitiøse a-kasse
444 kr.-

MA a-kasse
493 kr.-
Lederne a-kasse og fagforening 480 kr. 197 kr.

A-kasser for studerende under 30 år

Når man er studerende og under 30 år, har man rettighed til at være medlem af en a-kasse helt uden omkostninger. Dog skal man overholde nogle helt specifikke regler. Man skal først og fremmest gå på en uddannelse, som svarer til 90 ECTS point (18 måneder). Man har endvidere, ikke lov til at tjene mere end 223.596 Kr. om året før skat. Man må derudover heller ikke modtage offentlige forsøgelse udover SU.

A-kasser for studerende

A-kasser for studerende over 30 år

Når man er studerende og allerede fyldt 30 år, gælder der andre regler for medlemskab. Som 30 årige skal man nemlig betale kontingent og får altså ikke medlemskabet gratis, som hvis man var under 30 år. Det er dog muligt at være deltidsforsikret, imens man er under uddannelse, og man kan på denne måde spare nogle penge. Dette har ingen indflydelse på ens dagpengeret som nyuddannet, dog skal man huske at ændre ens medlemsstatus til fuldtidsforsikret. Gør man ikke dette, er man ikke berettiget til den højere dimittendsats.

Studiejob og dagpenge

Det påskønnes, at studerende har studiejobs under uddannelsen. Det er dog vigtigt, at man som studerende planlægger at opsige sit job, før man melder sig ind i en a-kasse. I tilfælde af at man ikke siger sin stilling op ved tilmelding af a-kasse, risikerer man at ryge i en karantæneperiode. Sker dette, har man ikke ret til dagpenge de første tre uger, hvor man går ledig. Man går altså glip af en næsten fuld udbetaling.

Udlandsstuderende

I Januar 2019 blev der indført en ny regel vedrørende opholdskravet. Ændring af denne regel har betydning for studerende, som har været bosat i udlandet i mere end 6 måneder. Opholdskravet kan have stor betydning for ens dagpengeret, da det kan betyde, at man mister retten til dagpenge, og derfor må vente et år.

Dimittendsatser for nyuddannede

Når man er færdiguddannet, får man udbetalt dagpenge efter en helt speciel dimittendsats. Denne ligger på 13.489 kr. Har man haft arbejde i mere end 3 måneder, går man fra en dimittendsats til en beregnet individuel sats. Dog skal man have gået minimum, et halvt år efter, at man har opnået retten til at modtage dagpenge.

Når man har forsørgerpligt har man, som sagt ret til en højere dimittendsats, og den ligger i stedet på 15.470 kr. om måneden.

Deltidsmedlemskab

Udover at bestemme, hvilken a-kasse man ønsker at være medlem af, skal man også vælge om, hvorvidt man ønsker at være fuldtids- eller deltidsforsikret. Ens valg afhænger af, hvor mange timer, man arbejder, og hvor mange penge man har mulighed for at betale.

Det er fra staten et krav at være fuldtidsforsikret, hvis man arbejder mere end 30 timer om ugen. Arbejder man derimod under 30 timer om ugen, kan man selv vælge, om man ønsker at være medlem af en deltidsforsikring eller en fuldtidsforskring. Som studerende har man selv rettigheden til at vælge, hvilken forsikringstype man ønsker at være medlem af.

Forskellen på de to forsikringer er, at man som fudtidsforsikret altid skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på 37 timer om ugen. Er man derimod deltidsforsikret, er det blot et krav, at man står til rådighed 30 timer om ugen.

Der kan være andre grunde til, at man ikke ønsker at være fuldtidsforsikret. Står man for eksempel i en situation, hvor man har brug for at spare penge, kan en deltidsforsikring være et godt alternativ, da kontingent satserne er billigere. Man skal dog være opmærksom på, at dagepengesatserne også ændres.

Dimittendsatsen er, ligger for deltidsforsikrede på 8.933 Kr. om måneden. I tilfælde af at man har forsøgerpligt ligger den istedet på 10.313 kr.

Reglen om 14 dage

Det er altid en god ide at være medlem af en a-kasse under studiet. Dog er der håb forude, hvis man ikke har fået meldt sig ind undervejs eller hvis man blot er hjemvendt fra studie i udlandet. Man er stadig sikret dagpenge, så længe man melder sig ind senest 14 dage efter sidste eksamen og er bosat i Danmark. Undlader man at melde sig ind, mister man desværre retten til dimittenddagpenge, og man skal derfor opfylde de klassiske regler indenfor dagpenge. Man ender derfor istedet med at skulle være medlem i, minimum 1 år før man har rettigheder til dagpenge. Derudover skal man også leve op til indkomstkravet, som kræver, at man har minimum tjent 233.376 Kr. indenfor de sidste tre år.

Der er dog håb forude for dem, som ikke har fået meldt sig ind 14 dage efter endt studie. Man har nemlig stadig ret til at modtage kontanthjælp i den periode, hvor man ikke har mulighed for at forsøge sig selv.

Hvilken A-kasse skal du vælge?

De fleste a-kasser ved godt, at studerende ikke har et særlig stort rådighedsbeløb på en SU. Derfor tilbyder de fleste a-kasser gratis medlemskab for unge, som er under uddannelse. Når man er på udkig efter en a-kasse, så er det en god ide at vælge en a-kasse, som specialiserer sig for ens arbejdsområde. Nogle a-kasser er tværfaglige, hvilket betyder, at de ikke fokuserer på et bestemt arbejdsomåde. Fagligt afgrænsede a-kasser fokuserer derimod på mere branchespecifikke fag, såsom maskinemestre, ingeniører, selvstændige osv. Det kan derudover også være en god ide, at undersøge de forskellige medlemspriser, da man begynder at betale kontingent, så snart man er færdiguddannet.

CA A-kasse

CA A-kasse scorer højt på kundetilfredshed på trustpilot. Denne a-kasse er især god for akademikerer og business-studerende, som studerer fag, såsom økonomi, marketing, ledelse, IT eller HR. En stor del af deres medlemmer har job indenfor den private sektor.

FTF A-kasse

FTF-A står for Funktionærernes og Tjenestemændenes Fælles A-kasse. Denne a-kasse var oprindeligt kun for disse to udvalgte arbejdsgrupper. De har dog ændret dette og er nu en tværfaglig a-kasse med fokus på flere brancher. De er, har dog stadig et øget kendskab til, især disse arbejdsområder grundet deres tidligere fokus. FTF A-kasse er relativ billig og derfor et godt valg for en studerende, som ønsker at spare nogle penge. Det betyder dog ikke, at man skal gå ned på kvalitet. FTF er nemlig kendt for at have en af de bedste lønsikringer på markedet.

FRIE A-kasse

Frie a-kasse er en meget velanset fagforening, scorer højest på trustpilot og er samtidig én af de billigste a-kasser på markedet. Frie er modsat mange andre a-kasser ikke, afhængig af politiske partier. Dette betyder, at de har 100% fokus på deres medlemmer og søger, for de får den hjælp, de har behov for. Frie tilbyder karriererådgivning som en tillægsydelse. Dette er især for nyuddannede, som endnu ikke er sikker på deres karrierevalg.

Min A-kasse

Min A-kasse er en af de ældste a-kasser i Danmark. De er en tværfaglig a-kasse. Da de stiftede a-kassen, var de fagområde specifik, men har siden da udviklet sig til en a-kasse, som favner bredt mellem alle brancher. Deres services er dog især populær blandt studerende indenfor IT-relaterede uddannelser. Min A-kasse er kendt for at have gode tilbud, når det kommer til at tegne billig studieforsikring.

Akademikernes A-kasse

Akademikernes A-kasse er, som navnet antyder især god for unge akademikere. Det er en af de største a-kasser indenfor den akademiske verden her i Danmark. Trods de er en afgrænset for højtuddannede formår de stadig at holde deres kontingent lavt.

Det Faglige Hus A-kasse

Det Faglige Hus en tværfaglig a-kasse og varetager derfor alle brancher. Dette gælder altså både studerende, lønmodtagere og selvstændige. DFH er ligesom de andre et af de billigere valg og de har tit tilmeldningstilbud, hvilket kan være værd at kigge efter.

Ase A-kasse

Ase A-kasse er det femte største selskab i Danmark. Deres A-kasse tager imod alle fagområder, men er især kendt for at specialisere sig for selvstændige. Dette ses især, da de fleste medlemmer her er selvstændige erhvervsdrivende.

Ekstra fordele ved a-kasser

Som studerende har du ofte mulighed for en række gode tilbud i tilknytning til dit A-kasse. Mange a-kasser tilbyder for eksempel rabat på studiebørger, gratis kurser, billige studie forsikringer osv. Dette er derfor værd at holde øje med, hvis man som studerende ønsker at spare nogle penge eller ønsker deltage i kurser, som kan fremme deres chance på jobmarkedet.