AJKS

AJKS – A-kasse og Fagforening

Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog. Flere end 24.000 medlemmer modtager kompetent service for et lavt kontingent

AJKS er Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog. Dette er et meget bredt felt, der rummer så forskellige faggrupper som forfattere, fotografer, oversættere, billedkunstnere, grafikere – ja, sådan set alle, der beskæftiger sig med sprog, medier og kommunikation, på den ene eller anden måde. Både fastansatte, selvstændige og freelancere er blandt medlemmerne, der serviceres meget kompetent.

ajks a-kasse og fagforening

Fagspecifik a-kasse med brede rammer

For så vidt er AJKS en fagspecifik a-kasse, og de samarbejder med to relevante fagforeninger, nemlig Dansk Journalistforbund (DJ) og Kommunikation & Sprog (KS). Men som det fremgår, er rammerne for det faglige meget vide, og hvis du arbejder med formidling, i bredeste forstand, er dette a-kassen for dig. Medlemskab af AJKS er ikke betinget af medlemskab af fagforening, men det anbefales, ikke mindst for din egen skyld.

Udbetaling af dagpenge

Som det gælder for alle andre a-kasser, er det også for AJKS en hovedopgave at udbetale dagpenge til medlemmerne ved eventuel ledighed. Dagpengesatserne og reglerne for dagpenge generelt er fastsat ved lov, og der er derfor ingen forskel, hvad dét angår, på hvilken a-kasse, du er medlem af. Men a-kasserne har andre funktioner end blot at udbetale dagpenge, blandt andet at hjælpe ledige medlemmer i job igen.

Mange ydelser for alle medlemmer

Sparring, kurser, workshops, vejledning, rådgivning er til rådighed for alle medlemmer, og dette betyder, at både studerende, nyuddannede, folk i fastansættelse, ledige, selvstændige, freelancere – alle sammen tilbydes en række services, der skal støtte og fremme det enkelte medlems karriere og jobmuligheder.

A-kassen tager sig af dit arbejdsliv

Mange mennesker tror fejlagtigt, at a-kassen – en hvilken som helst a-kasse – nærmest kun er til for at udbetale dagpenge, hvis man skulle gå hen og blive arbejdsløs. Men sandheden er, at en central del af a-kassernes eksistensberettigelse er, at de fastholder medlemmerne i beskæftigelse. Forebyggelse er som bekendt bedre end behandling, og derfor søger a-kassen at holde medlemmerne på arbejdsmarkedet.

A-kassen bør kende dit fagområde

I denne sammenhæng er det ikke ligegyldigt hvilken a-kasse, du er medlem af. Din a-kasse bør vide besked med dit fagområde for at kunne vejlede dig bedst muligt, tilbyde dig de mest relevante kurser, og så videre. Og her er AJKS oplagt for dig, der beskæftiger dig med kommunikation, sprog, formidling, journalistik, fordi netop denne a-kasse har specialiseret sig i forholdene for mennesker med præcis disse jobs.

Specialister i kommunikation og sprog

Især er det vigtigt i de nævnte brancher, at mange kunstnere, oversættere, freelancere inden for sprog i det hele taget, ikke har et fast og sikkert indtægtsgrundlag. Arbejdsvilkårene er i det hele taget noget svævende, og mange har interesse i at modtage supplerende dagpenge. Her kommer AJKS ind i billedet, eller i teksten, fordi de som a-kasse har specialiseret sig i netop de problemstillinger, der vedrører denne specielle type beskæftigelse. Du kan med andre ord få klar besked, masser af vejledning, gode råd og kontante tips til at håndtere din individuelle situation i en speciel branche. Og det er ret billigt.

Medlemskab for studerende er gratis

Hvis du er under 30 år og samtidig under uddannelse, er det gratis at være medlem af AJKS. Hvis du melder dig ind i a-kassen senest 1 år, inden dit studie afsluttes, er du berettiget til dagpenge på dimittendsats fra den første dag efter afsluttet uddannelse. Samtidig tilbyder a-kassen som nævnt en masse rådgivning og vejledning også til studerende, netop for at forberede dig bedst muligt på din snarlige jobstart. For eksempel kan du får sparring på såvel ansøgninger som CV i forbindelse med jobsøgning.

Blandt de billigste a-kasse kontingenter

For medlemmer, der allerede har arbejde, koster det 451 kr. om måneden at være medlem af AJKS, for fuldtidsforsikrede. Dette er et af de billigste kontingenter for a-kasser i Danmark, og du skal samtidig huske, at beløbet kan trækkes fra i skat. Er du i arbejde på deltid, maksimalt 30 timer om ugen, koster det 334 kr. om måneden i kontigent. For en del freelancere vil dette være satsen.

Få sparring, råd og vejledning mens du er i job

Som a-kassen søger at støtte nyuddannede i deres indtræden på arbejdsmarkedet, og dertil at hjælpe ledige i job igen, tilbyder AJKS også en masse rådgivning for medlemmer, der allerede er godt i gang med karrieren. En del rådgivning handler om de konkrete forhold for eksempelvis freelancere og selvstændige, for hvem der er en del regler at holde styr på. Men også generelt i forhold til at gøre dig mere synlig på digitale platforme, herunder at optimere din profil på LinkedIn, og at udbygge dit netværk, vil du kunne få mange gode råd og kompetent vejledning hos a-kassen.

Lønsikring en mulighed

Men selvfølgelig, a-kassen tager sig også af at sikre dig økonomisk ved ledighed, og foruden dagpengene tilbyder AJKS en lønsikring via selskabet Topdanmark. Lønsikringen gælder for både lønmodtagere og selvstændige, og prisen afhænger af, hvor meget du vil forsikre dig for. Du kan sikre op til 90% af din nuværende løn, dog maksimalt 40.000 kr. brutto om måneden.