Arbejdsløshedsforsikring

Arbejdsløshedsforsikring er økonomisk sikring

Arbejdsløshedsforsikring er økonomisk forsikring, hvis du bliver ledig. Medlemskab af A-kasse er en måde at sikre dig på, lønsikring en supplerende mulighed.

Arbejdsløshedsforsikring drejer sig først og fremmest om at sikre dig økonomisk, hvis du af den ene eller anden grund mister dit arbejde. Mulighederne for arbejdsløshedsforsikring er normalt fokuseret på medlemskab af en A-kasse, som giver dig ret til at modtage dagpenge. Men der er flere muligheder.

Arbejdsløshedsforsikring er mere end A-kasse

For at sikre dig økonomisk i tilfælde af arbejdsløshed kan du tegne en forsikring, og denne forsikring behøver ikke at være begrænset til en A-kasse. Medlemskab af A-kasse giver ret til dagpenge, og A-kasserne tilbyder også såkaldt lønsikring som supplement. Men lønsikring tilbydes også af banker og forsikringsselskaber. På dette private område er mulighederne mange og meget forskellige.

For at være berettiget til dagpenge

Den mest almindelige arbejdsløshedsforsikring er at melde sig ind i en A-kasse. Når du har været medlem af A-kassen i mindst ét år, er du berettiget til at modtage dagpenge, men kun hvis du samtidig opfylder enten indkomstkravet eller beskæftigelseskravet:

 • Hvis du ikke har været ledig før, skal du inden for de seneste tre år have tjent knap 230.000 kr. (2019) for at være berettiget til dagpenge
 • Hvis du har været ledig før, skal du inden for de seneste tre år have arbejdet 1.924 timer (ét års fuldtidsarbejde) for at være berettiget til maksimum dagpengesats

Hvor meget kan du få i dagpenge?

Når du er medlem af en A-kasse og i øvrigt opfylder de nævnte krav, har du ret til at modtage dagpenge. Dagpengene kommer fra den offentlige arbejdsløshedsforsikring og udbetales hver måned af din A-kasse efter gældende regler og takster. I 2019 er maksimum dagpenge knap 19.000 kr. brutto om måneden.

Ens regler for dagpenge i alle A-kasser

Alle A-kasser i Danmark arbejder efter de samme regler og udbetaler samme beløb i dagpenge i henhold til lovgivningen. Fokuserer du udelukkende på retten til at modtage dagpenge ved ledighed, er der derfor ikke nogen forskel på at tilhøre den ene A-kasse eller den anden. Du modtager den samme ydelse.

Betingelser for at modtage dagpenge ved ledighed

Ved ledighed kan du maksimalt modtage dagpenge i op til 2 år. For at kunne få dagpengene gennem disse to år skal du opfylde nogle betingelser:

 • Du skal melde dig ledig på Jobcentret, så snart du bliver ledig
 • Du skal oprette dit CV på jobnet.dk senest to uger efter, du er blevet ledig
 • Du skal tjekke jobannoncer løbende, mindst én gang om ugen
 • Du skal opholde dig i Danmark og have bopæl i landet
 • Du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, så du kan starte i job med én dags varsel
 • Du skal stå til rådighed for A-kassen og Jobcentret, så du kan deltage i møder med én dags varsel

Optjening af dagpengeret

Efter to år som modtager af dagpenge skal du optjene ret til dagpenge igen, og det gør du ved at arbejde mindst 1.924 timer gennem en periode på tre år. Så snart du har haft sammenlagt ét års fuldtidsarbejde (1.924 timer), er du igen berettiget til to års dagpenge – forudsat du stadig er medlem af A-kassen.

A-kassen hjælper dig i job igen

Det er i denne situation, det især giver mening at være medlem af en A-kasse, nemlig når du er ledig og nødvendigvis skal i arbejde igen. A-kasserne hjælper dig nemlig med at komme i job, og her er det vigtigt at vælge den rigtige A-kasse, det vil sige den A-kasse, der passer bedst til dig og dine karriereønsker.

Der er forskel på A-kasser

Selvom A-kasser udbetaler de samme dagpenge efter fælles regler, betyder det ikke, at der ikke er forskel på de enkelte A-kasser. Den enkelte A-kasse har sin egen profil, sine egne strategier, sit eget netværk for eksempel i forhold til faglige organisationer. Alt dette kan have betydning for at få dig i arbejde igen.

Arbejdsløshedsforsikring er at komme i job

Begrebet arbejdsløshedsforsikring dækker derfor ikke blot den økonomiske sikring ved ledighed. Du kan selvsagt ikke fortsætte med at modtage forsikringspenge – hverken dagpenge fra en A-kasse eller penge fra en privat lønsikring – i al evighed. På et tidspunkt skal du i arbejde igen, og her kan A-kassen hjælpe dig.

Lønsikring giver større tryghed

I alle tilfælde kan du vælge at supplere dine dagpenge under ledighed med en lønsikring. Hermed får du større økonomisk tryghed, indtil du igen kommer i arbejde. Men en lønsikring giver dig kun penge i en bestemt, afgrænset periode, og du skal aftale de nærmere forhold for lønsikringen med din udbyder.

A-kasser og private selskaber tilbyder lønsikring

Både A-kasserne og private selskaber som banker og forsikringsselskaber tilbyder lønsikring. En lønsikring er simpelthen en særskilt forsikring, du tegner som en enhver anden forsikring. Tegner du en lønsikring, skal du således aftale med udbyderen først og fremmest hvor meget, du vil forsikres for.

Op til 90% af din normale løn

Hvis du bliver arbejdsløs, hvor meget vil du da have udbetalt om måneden som erstatning for din mistede løn? Mange steder, både hos A-kasser og i private selskaber, tilbydes du op til 90% af din normale løn i forsikring. Der er dog et maksimalt beløb, oftest omkring 40.000-50.000 kr. pr. måned.

Undgå nedgang i levestandard

En lønsikring kan derfor sikre dig økonomisk i tilfælde af ledighed, så du ikke behøver gå ned i levestandard, hvis du bliver arbejdsløs. Men det er klart, at du kommer til at betale for denne tryghed. Lønsikringer varierer i pris og betingelser i øvrigt, for eksempel hvor længe du kan få forsikringssummen udbetalt.

Medlemskab af A-kasse generelt krav

Ønsker du en arbejdsløshedsforsikring, der giver dig større økonomisk tryghed under ledighed, end dagpengene alene gør, må du undersøge markedet for at finde en forsikring med gode vilkår. Du skal her være opmærksom på, at langt de fleste udbydere af lønsikring kræver, at du er medlem af en A-kasse.

Frie tilbyder lønsikring uden A-kasse

Der findes en privat udbyder af lønsikring, der ikke kræver A-kasse medlemskab: Hos Frie kan du vælge mellem to grundlæggende typer af lønsikring, hvor den ene type kræver medlemskab af A-kasse, mens den anden ikke gør. Den, der ikke kræver A-kasse medlemskab, er dyrere, men samtidig mere fleksibel.

Ikke nødvendigvis lønsikring hos A-kassen

Men langt overvejende gælder det altså, at du skal være medlem af en A-kasse for at kunne få arbejdsløshedsforsikring, selvfølgelig først og fremmest dagpenge, men også en lønsikring som supplement til dagpengene. Dette betyder dog ikke, at du nødvendigvis skal vælge lønsikring hos din A-kasse.

Frit valg

Du er fri til at vælge en lønsikring hvor som helst, men altså som et supplement til din grundlæggende arbejdsløshedsforsikring i A-kassen, hvorfra du får udbetalt dagpenge ved ledighed. Det kan i mange tilfælde give mening at vælge lønsikring hos din A-kasse, men du bør tjekke markedet og vilkårene.

Dagpenge underlagt lovgivning

En grundlæggende forskel mellem dagpengene og en lønsikring er, at hvor reglerne for modtagelse af dagpenge er underlagt lovgivningen og dermed ens hos alle A-kasser, kan lønsikring variere meget både fra den ene A-kasse til den anden, og specielt mellem private udbydere af lønsikringer.

Grundlæggende krav for lønsikring

Imidlertid gælder nogle grundlæggende krav, i al fald de fleste steder. For at kunne tegne en lønsikring skal du opfylde følgende betingelser – som vejledende krav, for der kan være undtagelser:

 • Du skal være dansk statsborger, med dansk CPR-nummer, og være bosat i Danmark
 • Du skal være i alderen 18-60 år
 • Du skal være lønmodtager i arbejde, mindst 16 timer ugentlig
 • Du skal have været ansat i dit nuværende job mindst 1 år
 • Du må ikke have vished om forestående arbejdsløshed – at du bliver sagt op eller selv vil sige op
 • Du skal – som generel regel – være medlem af en A-kasse

Dagpenge med lønsikring oveni

Eftersom du forventes at være medlem af en A-kasse, er det normale ved tegning af en lønsikring, at dine dagpenge ved eventuel ledighed lægges som grund for aftalen om forsikringssum. Altså: Du vil gerne være sikker på at have 30.000 kr. brutto om måneden, hvis du bliver arbejdsløs. Da du ved ledighed får de første knap 19.000 i dagpenge, tegner du en lønsikring som supplement, så du får 11.000 kr. oveni dagpengene.

Fokuser på medlemskab af A-kasse

Hvad enten du vælger en lønsikring eller ej, bør du koncentrere dig om medlemskabet af A-kassen, fordi det giver dig adgang til den grundlæggende arbejdsløshedsforsikring: Dagpengene. Dertil kommer så kravet om medlemskab af A-kasse de fleste steder for at kunne supplere dagpengene med lønsikring.

Hvad koster det at være medlem af en A-kasse?

Nok så vigtigt som dagpengene er A-kassernes tilbud til dig i øvrigt. A-kassernes opgave er at få dig i job igen hurtigst muligt, og ingen er bedre til dette end netop A-kasserne. Medlemskab af A-kasse kan fås for omkring 450 kr. om måneden, men det kan måske betale sig ikke kun at kigge på prisen.

Bedste arbejdsløshedsforsikring: Behold dit job

Den bedste arbejdsløshedsforsikring er at beholde sit arbejde. A-kasserne tilbyder derfor sparring, rådgivning og hjælp på ethvert niveau i din karriere, allerede mens du er studerende. De fleste A-kasser tilbyder gratis medlemskab for studerende under 30 år. Melder du dig ind i A-kassen senest et år, inden du afslutter dit studie, er du berettiget til dagpenge fra første dag efter, du er færdiguddannet.

A-kassen støtter dig i karrieren

I løbet af dit arbejdsliv, fra du er nyuddannet og undervejs i karrieren, tilbyder A-kassen dig vejledning og hjælp til at målrette din karriere og nå dine mål. På denne måde søger A-kasserne at sikre dig løbende beskæftigelse, så du fortsætter med at udvikle dig og forbliver i job. Den bedste arbejdsløshedsforsikring.