ASE A-kasse

ASE a-kasse – en  tværfaglig a-kasse for alle

ASE a-kasse er for både lønmodtagere og selvstændige. Den tværfaglige a-kasse for alle, der søger økonomisk tryghed, solid karriererådgivning og mange ekstra services.

ase-a-kasse-fagforening

Bliv medlem

ASE er a-kasse og fagforening

ASE er både en a-kasse og en fagforening. Du kan vælge at være medlem kun af a-kassen, eller du kan være medlem af begge dele. Medlemskab af fagforening kræver, at du er tilmeldt a-kassen. Flest fordele får du ved at være medlem af både a-kasse og fagforening. Samlet kontingent for begge dele er ca. 550 kr./mnd.

150.000 glade medlemmer
Bliv medlem

ASE Selvstændig og ASE Lønmodtager

ASE Selvstændig er ASE’s fagforening for selvstændige erhvervsdrivende. ASE Lønmodtager er ASE’s fagforening for dig, der er ansat i en virksomhed. Begge fagforeninger tilbyder en lang række services, herunder kompetent rådgivning og mange slags kurser – for nyuddannede og erfarne virksomhedsejere.

ase lønsikring
Bliv medlem

Lønsikring og andre tillægsydelser

Foruden medlemskabet af a-kasse og fagforening tilbyder ASE en række tillægsydelser, for eksempel lønsikring på op til 85% af din løn – dog maksimum 40.000 kr./mnd, desuden mange slags forsikringer, eksempelvis  for sygdom og ulykker. Disse ydelser koster ekstra, men priserne er konkurrencedygtige.

Gratis medlemskab for studerende

Også studerende kan være medlem af ASE, og medlemskabet er gratis i studietiden. Hvis du melder dig ind i ASE a-kasse senest et år, inden du afslutter dit studie, vil du være berettiget til at modtage dagpenge, når du er færdiguddannet. Som studerende kan du også blive medlem af fagforeningen hos ASE.

ASE er en uafhængig a-kasse

ASE a-kasse blev dannet i 1976 som en a-kasse specielt for selvstændige. Med dette udgangspunkt er ASE a-kasse en uafhængig a-kasse, uden tilhørsforhold til nogen faglig organisation. Da ASE fra 2002 blev en a-kasse også for lønmodtagere, fastholdt man uafhængigheden og oprettede sin egen fagforening.

Særlig ekspertise for selvstændige

I dag yder ASE omfattende service til både selvstændige og lønmodtagere, og ASE udbetaler dagpenge til ledige i lighed med enhver a-kasse i Danmark. ASE’s profil, der adskiller ASE a-kasse fra andre a-kasser, viser sig især ved den store ekspertise, når det gælder vejledning af iværksættere, selvstændige og freelancere.

ASE Selvstændig: Rådgivning for selvstændige erhvervsdrivende

Når du driver egen virksomhed, kan ASE Selvstændig rådgive dig på fem områder, blandt andet om:

  1. Rekruttering, HR
  2. Personalejura
  3. Ledelse
  4. Økonomi
  5. Inkasso

Desuden kan du som selvstændig drage fordel af et netværk hos ASE a-kasse, hvor du kan få faglig sparring, ligesom du kan sikre dig økonomisk med en lønsikring og forskellige andre forsikringer. Kort sagt: Tryghed. Også freelancere kan få vejledning hos ASE Selvstændig, for eksempel til kontrakter, fakturering m.m.

ASE for lønmodtagere, både ledige og i arbejde

ASE a-kasse yder også omfattende service til lønmodtagere, hvad enten du er i arbejde eller er ledig. For det første modtager du naturligvis dagpenge i tilfælde af ledighed, men ASE giver også vejledning gennem hele din karriere, så du kan optimere dine bestræbelser og opnå det bedste resultat i dit arbejdsliv.

CV, jobansøgning og karriereskift

Du kan få vejledning til at skrive såvel dit CV som jobansøgning. På ASE’s hjemmeside finder du skabeloner, som kan støtte dig, når du søger arbejde, og du kan få sparring via e-mails og telefon. Du har også mulighed for at tale med rådgivere hos ASE om karriereskift, og du kan få hjælp til at forberede dig på en jobsamtale.

Videoer på ASE’s hjemmeside

På ASE’s hjemmeside kan du se en række videoer, der vejleder om forskellige emner med relation til dit arbejdsliv. For eksempel kan du se videoer om at skrive den gode jobansøgning, det rigtige CV, og om hvordan du bedst udnytter din profil på LinkedIn. Disse videoer er tilgængelige for enhver.

Problemer er til for at løses

Opstår der vanskelige situationer, som får betydning for dit arbejdsliv, kan du få råd og vejledning hos ASE til bedst muligt at få orden på sagerne. Det kan være graviditet, sygdom, måske skilsmisse med påfølgende flytning og så videre. Forhold, der kan skabe afbrydelser i din karriere, men hvor virkningerne kan afbødes.

Outplacement

Outplacement drejer sig om den situation, hvor du er blevet afskediget og skal støttes i at komme videre til ny beskæftigelse, inden du bliver ledig. ASE giver solid rådgivning i forbindelse med outplacement, hvor det især drejer sig om at få præciseret dine ønsker og dine kvalifikationer, så der er overensstemmelse her.

Hvad kan du? Hvad vil du?

Outplacement er for så vidt sammenligneligt med et ønske om karriereskift. Spørgsmålene, du skal stille sig selv – og som din rådgiver hos ASE også vil stille dig – er: Hvad kan du? Hvad vil du? Hvad gør du? Det kan i mange tilfælde være en god ide med en opgradering af dine kundskaber, kurser af forskellig slags.

Kurser af mange slags

ASE’s kurser spænder vidt og henvender sig til både nyuddannede, jobsøgende – både ledige og folk, der ønsker at skifte karriere, selvstændige erhvervsdrivende og freelancere. Kurserne er for alle medlemmer af ASE a-kasse og er gratis for de medlemmer, der også er medlem af ASE Selvstændig eller ASE Lønmodtager.

Juridisk rådgivning

Også med hensyn til juridisk rådgivning tilbyder ASE omfattende, kompetent service, både til lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, herunder freelancere. Som freelancer kan du få vejledning, når du skal indgå kontrakter, og du kan få hjælp i forhold til prissættelse via vores to typer af prisberegnere.

Juridisk bistand til virksomhedsejere

For virksomhedsejere tilbyder ASE vejledning og juridisk bistand på en række områder, for eksempel ved rekruttering og ansættelse, ved medarbejderes fravær af enhver type, i relation til uoverensstemmelser med medarbejdere, og i forbindelse med aftalers ophør, eksempelvis ved opsigelse af medarbejder.

Juridisk assistance til lønmodtagere

ASE Lønmodtager giver dig juridisk hjælp ved mange forhold i din ansættelse, eksempelvis ved udformning af ansættelseskontrakt og i forhold til regler for barsel, orlov og ved afskedigelser. ASE Lønmodtager kan også assistere dig med at få dækket eventuelt tab af løn hos Lønmodtagernes Garantifond.

ASE sætter DIG i centrum

Om du er selvstændig erhvervsdrivende, lønmodtager eller freelancer, vil du hos ASE opleve, at det er DIG, som medlem af ASE a-kasse og fagforening, der er i centrum for vores opmærksomhed. ASE søger altid at yde den bedste service for vores medlemmer. Vi er altid nærværende, troværdige og professionelle.

Kontakt Ase a-kasse

Frederikskaj 4,
2450 København SV.
Telefon: 70 13 70 13
A-kassenr. D94

Bliv medlem