BUPL

BUPL A-kasse & fagforening

BUPL er a-kasse og fagforening for pædagoger. Danmarks største fagforening og A-kasse for pædagoger, med stor kompetence i fagspecifik jobvejledning

BUPL er a-kasse og fagforening for pædagoger. BUPL er forkortelsen af Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, og dette navn dækker over fagforeningen. BUPL har i 2020 godt 61.000 medlemmer, hvilket betyder, at det er den største fagforening for pædagoger i Danmark. I tilknytning til fagforeningen findes BUPL A-kasse, der således er den fagspecifikke a-kasse for pædagoger.

BUPL a-kasse og fagforening

Kompetent partner

Såvel fagforening som A-kasse henvender sig til pædagoger, herunder ledere, der arbejder i for eksempel vuggestuer, børnehaver, fritidsklubber og desuden med dagpleje, børnepasning og lignende. Altså beskæftigelse med pædagogisk arbejde som regel i daginstitutioner med børn og unge. Inden for dette område er BUPL en særdeles kompetent partner og et oplagt valg for pædagoger, der ønsker medlemskab af fagforening og/eller a-kasse. Her er masser af støtte og vejledning at hente.

Fagspecifik a-kasse

BUPL A-kasse er således en fagspecifik a-kasse, hvilket giver fordele for medlemmerne, fordi du som pædagog kan regne med hjælp og rådgivning fra mennesker, der virkelig ved noget om faget. De fleste medarbejdere hos BUPL er selv uddannede pædagoger, og har praktisk erhvervserfaring bag sig, så de kender udmærket til forholdene på pædagogernes arbejdspladser. Dette kommer dig til gavn.

Valgfrit medlemskab af a-kasse og fagforening

Det er valgfrit, om du vil have medlemskab af enten fagforeningen , A-kasse, eller begge dele. Det koster selvfølgelig mere at være medlem af begge dele, til gengæld får du klart flest fordele ved dobbelt medlemskab. Samtidig er det værd at huske på, at kontingenterne kan trækkes fra i skat.

Medlemskab af A-kasse er gratis for studerende under 30 år

Mens du er pædagogstuderende, er medlemskab af A-kassen gratis, hvis du er under 30 år. Det er vigtigt, at du melder dig ind i A-kassen senest et år inden, du afslutter din uddannelse, fordi du da vil have ret til dagpenge på dimittendsats fra den første dag efter, du er færdiguddannet. Hvis du ikke har meldt dig ind i tide, mister du den første måneds dagpenge, knap 15.000 kr.

Nyuddannede bør melde sig ind straks

Melder du dig ind senest 14 dage efter afsluttet uddannelse, mister du ‘kun’ den første måneds dagpenge. Melder du dig ikke ind i løbet af de første 14 dage efter afsluttet uddannelse, mister du retten til dagpenge, og skal derfor være i fuldtidsarbejde og samtidig betalende medlem af A-kassen i mindst 1 år for at optjene dagpengeret. Så hvis ikke du har aftale om et sikkert job fra dag 1 efter, du har færdiggjort din uddannelse, er det en rigtig god ide at melde dig ind i BUPL A-kasse i god tid. Det er gratis.

Få rådgivning og støtte fra dygtige folk

Men det er naturligvis også en god ide at melde dig ind i BUPL A-kasse, selvom du kommer i arbejde straks. A-kassen drejer sig jo ikke blot om dagpenge. BUPL A-kasse udbetaler dagpenge efter gældende regler som enhver anden a-kasse, men samtidig har du mulighed for at få støtte og rådgivning fra kompetente mennesker i branchen. Du får adgang til arrangementer, møder og kurser, jobportal, personlig vejledning ved jobsøgning – for eksempel skrivning af ansøgning, udformning af CV og så videre.

Lønsikring følger med

Hos BUPL kan du som nævnt vælge, om du vil være medlem af A-kasse, fagforening eller begge dele. Du kan også vælge, om du vil betale efterlønsbidrag. Samtidig har BUPL A-kasse en obligatorisk ordning for lønsikring, der går ud på, at alle medlemmer bidrager med 38 kr. om måneden, for dermed at kunne få et ekstra beløb udbetalt oveni dagpengene ved eventuel ledighed. Satserne ser derfor sådan her ud:

  • A-kasse, fuldtid: 449 kr. om måneden
  • Fagforening: 504 kr. om måneden
  • Efterlønsbidrag: 502 kr. om måneden
  • Lønsikring: 38 kr. om måneden

Kontigenterne er fradragsberettigede

Lønsikringen er som sagt obligatorisk, så hvis du vælger medlemskab af a-kasse, bliver kontingentet 449 + 38 = 487 kr. om måneden. Lægger du fagforeningen til, når du således op på 991 kr. om måneden. Men husk igen, at dette beløb er fradragsberettiget, så det reelle beløb er betydeligt lavere. Og ved dobbelt medlemskab, altså både a-kasse og fagforening, får du støtte og hjælp mere bredt, fordi fagforeningen jo er den instans, der sørger for, at din løn og dine arbejdsvilkår i det hele taget er i orden.

Meld dig eventuelt ind i PLS under studietiden

BUPL råder til, at du som studerende melder dig ind i PLS, hvilket betyder Pædagogstuderendes Landssammenslutning – og at du melder dig ind i A-kassen. A-kassen er som nævnt gratis under studietiden, og når du er medlem af PLS, får du samtidig gratis medlemskab af fagforeningen BUPL. Og dette medlemskab fortsætter med at være gratis de første to måneder efter endt uddannelse.