Dansk El-Forbund

Dansk El-Forbund – A-kasse

Dansk El-Forbund er fagforeningen for elektrikere og teknikere. El-fagets A-kasse har lokalafdelinger 11 steder overalt i Danmark

Dansk El-Forbund har som fagforening 28.000 medlemmer, og i El-fagets A-kasse har vi godt 20.000 medlemmer. Du vil her blive del af en stærk gruppe af elektrikere og teknikere inden for de el-tekniske fag, og du vil få en lang række fordele som medlem af såvel fagforening som A-kasse.

11 lokalafdelinger

Dansk El-Forbund har sit hovedkontor i København, og dertil kommer 11 lokalafdelinger fordelt ud over hele landet, fra Bornholm til Nordjylland. Vores lokalafdelinger har stort kendskab til dit lokalområde og kan vejlede dig såvel om lokale forhold, som om de mere generelle emner inden for fagområdet.

Vi kender dit lokalområde

Hvilken lokalafdeling du hører til, er bestemt af, hvor din arbejdsplads ligger. Arbejder du i Svendborg, hører du til i vores afdeling på Fyn, og så videre. Udover fordelen ved, at vores lokalafdelinger kender dit lokalområde og kan rådgive dig meget konkret, så er der også fordele ved, at vores tilstedeværelse rundt om i landet giver vores medlemmer nem adgang til at deltage i kurser, møder og andre arrangementer.

El-fagets A-kasse

Som medlem af vores A-kasse, El-fagets A-kasse, har du ret til at få udbetalt dagpenge ved ledighed, efter de gældende regler. Du har mulighed for, som supplement til dagpengene, at tegne en lønforsikring, så du sammenlagt kan få op til 80% af din løn i tilfælde af ledighed. Det er desuden El-fagets A-kasse, der udbetaler din efterløn, hvis du er tilmeldt efterlønsordningen.

Rådgivning fra skole til efterløn

Som A-kasse giver vi dig rådgivning både under din uddannelse, i løbet af dit arbejdsliv og ved eventuel ledighed. Den bedste service opnår du ved medlemskab af både fagforening og A-kasse, fordi vi samarbejder og tilbyder vejledning og assistance på mange områder til sammen.

Bedst med dobbelt medlemskab

Medlemskab af både A-kasse og fagforening give dig mange muligheder for efter- og videreuddannelse, hvilket blandt andet medvirker til at sikre dig mod ledighed, og det hjælper dig til hurtigt at komme i job igen, hvis du skulle blive arbejdsløs. Hvis du bliver ledig eller er langtidssygemeldt, sænkes dit kontingent til Dansk El-Forbund i øvrigt. Vi tager os af hinanden i fagforeningen, så vi forbliver stærke sammen.

Mange fordele ved medlemskab af Dansk El-Forbund

Medlemskab af Dansk El-Forbund giver dig en masse konkrete fordele, nogle af dem ser sådan ud:

  • Faglig rådgivning. Alt vedrørende løn, tillæg, ferie og så videre. Vi kender faget.
  • Overenskomst. Det er Dansk El-Forbund, der forhandler overenskomst for elektrikere.
  • Efteruddannelse. Vi målretter uddannelsestilbud til elektrikere.
  • Støtte ved ledighed. Vi samarbejder med El-fagets A-kasse for at få dig i job igen. Vi har gode kontakter i lokalområdet, og vi formidler job for virksomheder.

El-fagets A-kasse er gratis for unge i uddannelse

El-fagets A-kasse er gratis for unge under 30 år, så længe du er under uddannelse. Gratis medlemskab af A-kassen forudsætter dog, at du er medlem af fagforeningen. Hvis du melder dig ind i A-kassen senest et år inden, din uddannelse slutter, har du ret til at modtage dagpenge fra den første dag, efter uddannelsen er afsluttet. Mens du er under uddannelse, rådgiver vi om jobmuligheder, så du kan få skub i karrieren.

Kontingentsatser

Kontingentet for medlemskab af fagforeningen, Dansk El-Forbund, er forskelligt alt efter, om du er svend, lærling eller ledig. For svende varierer kontingentet desuden efter, hvor i landet du bor – priser for 2020:

  • Ledige/syge: 157 kr. pr. måned
  • Lærlinge: 165 kr. pr. måned
  • Svende: et sted fra billigste, 483 kr. (Sydjylland) og op til dyreste, 630 kr. (København) pr. måned, alt efter hvor i landet, du bor

Medlemskab af El-fagets A-kasse koster det samme for alle: 514 kr. pr. måned (gratis for unge studerende)

Det samme gælder efterlønsbidrag: 514 kr. pr. måned

Meld dig ind

For at melde dig ind i henholdsvis Dansk El-Forbund og El-fagets A-kasse skal du udfylde en formular og sende den til os. Det kan du gøre enten online eller på papir. Er du i tvivl om noget, kan du ringe til os. Du kan også møde op på lokalafdelingen, altså der hvor du hører til i forhold til beliggenheden af din arbejdsplads. Vi sidder klar til at vejlede dig og vil gerne hilse på dig.

Fagbladet Elektrikeren, forsikringer hos Alka, PlusKort

Foruden de allerede nævnte fordele får du som medlem af Dansk El-Forbund en række konkrete goder. For det første modtager du otte gange om året vores fagblad Elektrikeren, hvor du kan orientere dig om alt det nye inden for faget. For det andet formidler vi billige forsikringer til vores medlemmer via selskabet Alka, og du får desuden adgang til kontante rabatter gennem programmet PlusKort.

Gratis juridisk rådgivning og museumsbesøg

For det tredje kan vi give dig gratis juridisk rådgivning inden for visse områder, for eksempel hvis du vil oprette et testamente. Og for det fjerde får du adgang til både Arbejdermuseet (København) og Energimuseet (Bjerringbro), og det er gratis for både dig og din familie – når du husker at tage dit medlemskort med.