Dansk Metal

Dansk Metal A-kasse og Fagforening

Både fagforening og A-kasse gør Dansk Metal til en all-round organisation for medlemmer inden for industrien, transportområdet og mekanik. Over 100.000 medlemmer og et krav om en relevant uddannelse gør DM til markant forhandler i overenskomster og forhandlinger om bedre løn og arbejdsvilkår for medlemmerne.

Hvad er Dansk Metal?

Dansk Metal er en fagforening og en A-kasse. Dansk Metal har medlemmer, der arbejder inden for mekanik, teknik, elektronik og IT. De servicerer over 100.000 medlemmer på landsplan, hvoraf ca. 10.000 er ansat offentligt, mens den resterende størstedel er privatansat.

Fagforeningen og A-kassen er to selvstændige organisationer, der dog bærer samme navn og samarbejder omkring (ofte) de samme medlemmer. Mange medlemmer drager økonomisk fordel via nedsat kontingent ved at være medlem af både fagforeningen og A-kassen.

Dansk Metal er desuden kendt for at være sponsor omkring store sportsbegivenheder som dansk dame-håndbold i 1990’erne og cykeleventet Tour de France i 2020.

Bagom Dansk Metal…

Ud af de ca. 100.000 medlemmer er godt 10.000 medlemmer elever eller lærlinge. Man skal have gennemført eller være i gang med én af de 90 uddannelser, der hører under forbundets organisationsområde for at være medlem af Dansk Metal.

Forbundet blev stiftet i 1888 og hed dengang Dansk Smede- og Maskinarbejderforbund. Tidligere var forbundet tilknyttet LO, men er nu tilsluttet FH. Siden 2012 har Claus Jensen siddet som formand.

Medlemmerne i fagforeningen og A-kassen er typisk beskæftiget inden for:

 • Smede
 • Maskinteknik
 • Transport
 • Teleteknik
 • Svagstrøm
 • Skibsbygning
 • Stærkstrøm
 • Bygge og anlæg
 • Finmekanik
 • Blik og VVS

Dansk Metals opgaver er forhandling af overenskomster, A-kasse, udvikle uddannelser, jobformidling, juridisk rådgivning, politisk arbejde og internationalt arbejde.

Overenskomstforhandlingerne foregår inden for alle relevante brancher og sikrer en mindsteløn for de ansatte. A-kassen formidler job og udbetaler dagpenge. I samarbejde med uddannelsesinstitutioner hjælper DM med udvikling af uddannelser, så de matcher erhvervslivets behov og øger de studerendes jobmuligheder. Medlemmer får juridisk råd og vejledning omkring konflikter på arbejdet og både politisk og internationalt forsøger DM løbende at påvirke til medlemmernes fordel.

Mød medlemmerne i Dansk Metal!

Den største del af medlemmerne i DM er uddannet maskinarbejder. Derudover er der en stor procentdel automekanikere og klejnsmede. Kravet om en uddannelse, der hører under forbundets fagområde, sikrer at aktiviteterne, rådgivningen og tilbuddene til medlemmerne er relevante for alle.

Du kan blive medlem af Dansk Metal allerede under din uddannelse eller tid som lærling eller elev. Er du færdiguddannet og i arbejde kan du også til enhver tid skifte til Dansk Metal, så længe du opfylder kravene om uddannelse og arbejder inden for en relevant branche.

Hvad er kontingentprisen?

Prisen for at være medlem af fagforeningen Dansk Metal er ca. 365 kr. i fagligt kontingent. Afdelingskontingent varierer 114 kr. til 230 kr. om måneden. Er du lærling slipper du med lærlingekontingent på 150 kr. månedligt, mens elever på SU og skolepraktikanter kan nøjes med 35 kr. hver måned.

Du kan trække din udgift til kontingent fra i skat – det betyder, at du ikke betaler skat af de penge, som du bruger på kontingentet. Når du er medlem af DM, trækkes kontingentudgifterne automatisk fra – både for fagforeningen og A-kassen.

Som medlem af DM har du 14 dages selvvalgt efteruddannelse hvert år, og Dansk Metal hjælper med at finde det rette kursus til dig. Udover faglig rådgivning og juridisk bistand omkring arbejdet, får du hjælp til jobsøgning og tilbud om efteruddannelse. Desuden er der en lang række medlemsfordele, der inkluderer rabatter på forsikringer, medlemskort til butikker i hele landet, billige billån, ferietilbud og en masse spændende sportsarrangementer.

Sådan melder du dig ind i Dansk Metal

Hvis du overvejer at blive medlem af Dansk Metal er der flere måder, du kan melde dig ind på:

 • Du kan ringe eller blive ringet op
 • Du kan maile eller gå via hjemmesiden
 • Du kan snakke med en repræsentant

På hjemmesiden under ”Kontakt” finder du telefonnumre på lokalafdelinger i Dansk Metal. Du kan også vælge at blive ringet op ved at trykke på en knap. Ønsker du at maile eller blot selv melde dig ind online foregår det også via hjemmesiden.

På din arbejdsplads eller dit studie kan du tage en snak med din lokale tillidsrepræsentant, som kan hjælpe dig med spørgsmål og videre med en evt. tilmelding. Det er altid uforpligtende at snakke om dine muligheder med DM.