Djøf faglig organisation

Djøf faglig organisation for akademikere inden for jura, samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi, omfattende såvel studerende, som ansatte både i det offentlige og i det private erhvervsliv.

djøf fagforening

Djøfs medlemmer

Faggrupperne er bl.a læger, ingeniører, gymnasielærere og visse andre faggrupper, men i noget mindre antal end de dominerende, førstnævnte fagområder. Djøf faglig organisation er med andre ord fagforeningen for veluddannede akademikere, der har en universitetsuddannelse bag sig. Eller studerende, der er i gang med en sådan uddannelse. Som faglig organisation samarbejder Djøf da også netop med Akademikernes A-kasse, Danmarks største a-kasse for højtuddannede, med ca. 240.000 medlemmer. Djøf har som faglig organisation godt 100.000 medlemmer.

Studerende gratis første år

Hvis du er i gang med en universitetsuddannelse, især inden for et af fagene jura, samfundsvidenskab eller erhvervsøkonomi, er Djøf klart den rigtige faglige organisation for dig. Som studerende er medlemskab gratis det først år, derefter koster det 49 kr. om måneden, indtil du afslutter studiet. Og det betaler sig.

Masser af fordele

Det kan være en god investering for dig at blive medlem af Djøf i løbet af din studietid. Som faglig organisation tilbyder Djøf dig omfattende rådgivning og sparring undervejs i studieforløbet, inklusive gratis studiekurser, blandt andet som forberedelse til eksamener. Du får med andre ord et forspring i karrieren.

Desuden giver medlemskab af Djøf rabatter på en lang række ting, lige fra studiebøger til flere af dine forsikringer. De 49 kr. i kontingent pr. måned kan tjene sig ind, hvis du benytter dig af rabatterne. Samtidig er du godt i gang, allerede som studerende, når du er med i det faglige netværk. Djøf rådgiver dig om karrieremuligheder, lønforhandlinger og meget andet, straks fra dit første studiejob.

Medlemskab af a-kasse giver dagpengeret

Djøf faglig organisation har meget at tilbyde dig, både undervejs i din studietid og senere hen, når du er i arbejde. Som nævnt samarbejder Djøf med Akademikernes A-kasse, og det kan være en rigtig god ide at melde dig ind i en a-kasse, når du mangler et år af din planlagte studietid. På den måde vil du nemlig være berettiget til at modtage dagpenge på dimittendsats, fra den første dag efter afslutning af studiet.

Dobbelt medlemskab giver størst sikkerhed

Selvfølgelig er det ikke noget krav af være medlem af hverken en faglig organisation eller en a-kasse. Du bestemmer selv, hvad du vil være medlem af. Det ene eller det andet, begge dele eller ingen af delene. Men det er sikkert, at med et dobbelt medlemskab af både den faglige organisation og deres partner på området for a-kasser får du den bedste støtte og vejledning, både mens du studerer, når du er i arbejde, og hvis du skulle blive ledig. Medlemskabet af a-kassen sikrer dig samtidig økonomisk ved ledighed.

Lidt groft sagt kan man sige, at den faglige organisation tager sig af dig, mens du er i arbejde, hvorimod a-kassen tager sig af dig, hvis du bliver ledig. Det er lovlig firkantet, men pointen er, at de to organer supplerer hinanden, så du altid får maksimal støtte og vejledning, både i arbejde og ved ledighed.

Djøf faglig organisation og Akademikernes A-kasse er begge interesserede i, at du er i arbejde, og at det går så godt som overhovedet muligt med din karriere. Begge instanser vil derfor tilbyde dig råd, vejledning, kurser, foredrag, sparring og støtte af mange slags for på bedste vis at lede dig i den rigtige retning. Meningen er, at du skal i arbejde, forblive på arbejdsmarkedet og udvikle din karriere.

Råd og vejledning til jobsøgning

Når du således skal i gang på arbejdsmarkedet, vil Djøf tilbyde dig rådgivning om karrieremuligheder, ligesom du vil få hjælp til at udforme dit CV, skrive jobansøgninger og så videre. Og når du senere er kommet i arbejde, vil du hos Djøf faglig organisation få støtte din videre færd, både i retning af fortsat karriereudvikling, jobskifte generelt, lønforhandlinger og meget mere.

A-kassen udbetaler dagpenge

Tilsvarende med Akademikernes A-kasse, som også vil sparre og vejlede, allerede mens du er studerende og videre frem gennem dit arbejdsliv. Men samtidig vil a-kassen især tage sig af dig, hvis du skulle blive ledig. A-kassen sørger for, du får udbetalt dagpenge ved ledighed, efter lovbestemte regler, men samtidig tager a-kassen sig af at forsøge at få dig i arbejde igen hurtigst muligt. Til gavn for alle.

Hjælp ved fyring

I den situation, hvor du bliver fyret, eller du bliver varslet en opsigelse, vil Djøf faglig organisation rådgive dig og undersøge sagen for dig. Djøf sikrer, at alle dine rettigheder overholdes, og skulle der opstå problemer, vil Djøf tilbyde dig juridisk rådgivning. Du kan således regne med Djøf som allieret.

Hjælp til ansættelseskontrakt

Dette gælder også i den situation, hvor du har fået nyt job og er usikker på ansættelseskontrakten. Djøf faglig organisation kigger din kontrakt igennem og vejleder dig i forhold til at alle detaljer, sådan at du kan være sikker på, at dit ansættelsesforhold sker efter gældende regler.

Satser for kontingent

Med hensyn til kontingent for medlemskab af Djøf faglig organisation er det som nævnt sådan, at du som studerende får 12 måneders gratis medlemskab, hvorefter kontingentet er på 49 kr. om måneden. Hvis du i stedet er i arbejde eller er ledig, varierer kontingentet efter din situation. Her er en oversigt over satserne for det månedlige beløb til kontingent for medlemskab af Djøf i 2020:

De ‘andre’ kan for eksempel være folk på barsel eller på sygedagpenge eller lignende.

Hvilken gruppe du nu hører til, og hvad enten du ønsker medlemskab kun af Djøf eller af Akademikernes A-kasse eller dem begge, så er det værd at huske, at kontingenterne er fradragsberettigede. Du trækker beløbet fra i skat og betaler derfor kun reelt omkring det halve af din egen lomme.

Kontingentet for medlemskab af Akademikernes A-kasse ligger i 2020 på 444 kr. pr. måned for fuldtidsforsikrede. Sætter vi, at du er i arbejde i den offentlige sektor og dermed betaler 273 kr. om måneden til Djøf, taler vi om en reel månedlig udgift, efter fradrag, på omkring 350-400 kr. for dobbelt medlemskab af faglig organisation og a-kasse. De penge kan nemt vise sig at være givet rigtig godt ud.