DSA

DSA Sundhedsfaglig A-kasse

DSA er Din Sundhedsfaglige A-kasse, når du har en sundheds-professionel uddannelse, dog begrænset til specifikke faggrupper. Danmarks billigste A-kasse

DSA er Din Sundhedsfaglige A-kasse. Det er en fagspecifik A-kasse, der henvender sig til mennesker, der har en sundheds-professionel uddannelse inden for en af seks bestemte faggrupper. DSA optager medlemmer både blandt studerende, lønmodtagere og selvstændige. Kontingentet til DSA er Danmarks laveste.

A-kasse for seks faggrupper

Trods det lave kontingent tilbyder DSA en udstrakt service til sine medlemmer. Fordelen er blandt andet, at DSA er begrænset til medlemmer af blot seks faggrupper inden for det sundhedsfaglige område. Dette betyder, at A-kassen er specialiseret i at støtte, vejlede og rådgive medlemmer med netop disse professioner. Vejledningen omfatter personlig coaching, kurser og meget mere.

De seks grupper, plus relaterede kandidater

De seks faggrupper, der er omfattet af DSA, er disse:

 1. Ergoterapeuter
 2. Fysioterapeuter
 3. Radiografer
 4. Bioanalytikere
 5. Sygeplejersker
 6. Jordemødre

Tilhører du således en af disse faggrupper, kan du blive medlem af DSA. Desuden kan du blive medlem, hvis du er i gang med eller har en kandidatgrad i et fag, der er relateret til en af ovennævnte faggrupper – denne liste er lang og skal tjekkes på DSA’s hjemmeside. Kontingentet for fuldtidsforsikrede er i alle tilfælde i 2020 på 442 kr. om måneden, mens det for deltidsforsikrede ligger på 323 kr. om måneden.

Ingen egen fagforening, men tæt samarbejde med de relevante

Din Sundhedsfaglige A-kasse er udelukkende en A-kasse og tilbyder ikke medlemskab af en fagforening. Ikke desto mindre samarbejder DSA med de seks relevante fagforeninger for ovennævnte faggrupper:

 1. Ergoterapeutforeningen
 2. Danske Fysioterapeuter
 3. RadiografRådet
 4. Danske Bioanalytikere
 5. Dansk Sygeplejeråd
 6. Jordemoderforeningen

Det er ikke noget krav for at blive medlem af A-kassen, at du er medlem af en fagforening. Men A-kassen anbefaler, at du melder dig i fagforening, fordi du på den måde står stærkest i dit arbejdsliv. Samtidig er det i alle tilfælde en fordel for dig, at DSA har et tæt samarbejde med de relevante fagforeninger, eftersom DSA kan trække på ekstra ekspertise, når det er nødvendigt. Blandt andet i forbindelse med ledighed.

A-kassens funktion udover udbetaling af dagpenge

Som alle andre fagforeninger i Danmark udbetaler DSA dagpenge til medlemmerne i tilfælde af ledighed. Dagpengesatserne og reglerne vedrørende dagpenge er fastsat ved lov, og der er derfor ingen  forskel på, hvordan den enkelte A-kasse håndterer disse helt konkrete ting. Men A-kassen har andre funktioner end blot at udbetale dagpenge, og her er det vigtigt for dig som medlem, at du hører til en A-kasse, der faktisk ved noget om dit fag.

Også mens du studerer

A-kassen hjælper dig i job igen, hvis du bliver ledig. Men samtidig støtter og vejleder A-kassen dig også, både mens du er studerende, og når du er i job. Meningen er at give dig de bedste muligheder for at udvikle din karriere, så du kan få et godt arbejdsliv, og helst selvfølgelig undgå at blive arbejdsløs.

Studerende får gratis medlemskab

Hvis du er under 30 år og er studerende på en relevant uddannelse, er medlemskab af DSA gratis. Hvis du melder dig ind i A-kassen senest 1 år inden afslutningen af din uddannelse, har du ret til at modtage dagpenge på dimittendsats allerede fra den første dag efter endt uddannelse. Desuden får du som studerende adgang til en mængde kurser hos A-kassen, ligesom du vil kunne få personlig sparring for eksempel i forhold til at skrive jobansøgning, udforme dit CV og andet. Du bliver forberedt til dit arbejdsliv.

Selvstændige med ægtefælle også velkomne

Som nævnt er selvstændige erhvervsdrivende også velkomne som medlemmer i A-kassen. Dette gælder også for eventuel ægtefælle til den selvstændige, hvis ægtefællen arbejder i virksomheden. DSA tilbyder rådgivning til iværksættere, så du kan komme godt i gang, og du vil kunne søge råd og vejledning undervejs, når din virksomhed er etableret. A-kassen har et kompetent team, der specielt tager sig af selvstændige.

Lønsikring og efterløn

Foruden den økonomiske sikkerhed i relation til dagpengene som sådan tilbyder DSA tillige en særlig lønsikring. Lønsikringen er her tænkt som et supplement til dagpengene, og du vil kunne forsikre dig, så du får op til 20.000 kr. brutto ekstra om måneden oveni i dagpengene, hvis du skulle gå hen og blive arbejdsløs. Endvidere kan du også tilmelde dig efterlønsordningen, hvis du er interesseret.

Håndtering af stress og andre problemer

Skulle du i løbet af enten din studietid eller under dit arbejdsliv få problemer med stress eller andre arbejdsrelaterede ‘forhindringer’ – for eksempel også graviditet midt i det hele – står A-kassen klar til at hjælpe dig, så du kan komme godt igennem problemerne og videre i din karriere. Dels vil du kunne få rådgivning om relevante regler og love, dels vil du kunne få personlig sparring og vejledning.