FOA A-kasse

FOA A-kasse og Fagforening

Serviceopgaver for det offentlige varetages af mange af FOA’s medlemmer. Den store fagforening med mere end 100 år på bagen, servicerer, rådgiver og forhandler på vegne af medlemmer i det offentlige og det private, der arbejder med offentlig service som sygepleje, ældrepleje og børnepasning.

foa a-kasse og fagforening

Hvad er FOA?

FOA står for Fag og Arbejde og er den tredjestørste fagforening i Danmark. Den løser traditionelle fagforeningsopgaver som forhandlinger af overenskomster, rådgivning og juridisk bistand til medlemmerne. Fordelt på 38 afdelinger varetager de 175.000 medlemmer alle former for offentlig serviceopgaver inden for:

 • Børnepasning
 • Plejehjem
 • Brandslukning
 • Handicaphjælp
 • Buskørsel
 • Rengøring
 • Madlavning
 • Vedligehold

I mange år har fagforbundet været tilknyttet hovedorganisationen LO, men hører nu under FH. FOA udgiver medlemsbladet Fagbladet FOA, og medlemmerne er primært ansat offentligt i kommuner og regioner, men også privat med offentlige serviceopgaver.

Historien bag FOA…

Fagforbundet er over 100 år gammelt og startede tilbage i 1890’erne med stiftelsen af to fagforeninger – Københavns Tjenestepigeforening og Københavns Kommunale Arbejderforbund (KKA) I 1920 ændredes KKA til DKA – Dansk Kommunal Arbejderforbund, og i 1947 blev Husassistenternes Forbund (HF) til Husligt Arbejder Forbund (HAF) De to forbund fusionerede i 1992 til FOA.

I 2005 slog FOA sig sammen med PMF, Pædagogisk Medhjælper Forbund, under fællesnavnet Fag og Arbejde – stadig med samme forkortelse, FOA, men med nyt logo. Senest i 2018 er der kommet ny forbundsformand, Mona Striib, samt ny næstformand, Thomas Enghausen.

Hvem er medlem?

Den største sektor repræsenteret i medlemsskaren hos FOA er inden for social-sundhed. Den næststørste del er den pædagogiske sektor, mens kost, teknik og øvrige udgør den mindste del af medlemstallet. Over 150.000 af de ca. 175.000 medlemmer er erhvervsaktive, men de sidste godt 30.000 medlemmer er på efterløn eller pensionister.

Typiske jobbetegnelser på medlemmerne er hjemmehjælpere, SOSU-assistenter, portører, rengøringsassistenter og pædagogmedhjælpere. FOA servicerer medlemmer i hele landet, hvor en stor del af medlemmerne er bosiddende i Syddanmark og Midtjylland.

Hvad er prisen for medlemskab?

Kontingentet hos FOA afhænger af din bopæl, din arbejdssituation, og om du er medlem af FOA’s A-kasse eller ej. Gennemsnitsprisen for et medlemskab fuldtid ligger lige under 400 kr. om måneden, hvis du ikke er medlem af A-kasse og omkring 900 kr. for både fagforening og A-kasse. Deltidsdækning koster lidt over 300 kr. månedligt for fagforening og ca. 700 kr. om måneden for kombineret fagforening og A-kasse.

Kontingentprisen kan trækkes fra i skat – det betyder, at den reelt er lavere i sidste ende – og det sker automatisk, når du bliver medlem af FOA. For studerende, elever og pensionister er der et væsentligt lavere kontingent, der også afhænger af bopæl, alder og om du er medlem af A-kassen også.

Er FOA noget for dig?

FOA er noget for dig, hvis du er i gang med at uddanne dig inden for den offentlige servicesektor, hvis du er elev eller allerede arbejder i branchen. Uanset om din arbejdsgiver er det offentlige, eller om du er ansat hos en privat arbejdsgiver, der løser serviceopgaver for det offentlige, er fagforbundet relevant for dig.

Som medlem af FOA kan du få råd og vejledning omkring arbejdsspørgsmål, konflikter og løn, og du får altid de mest optimale arbejdsvilkår med overenskomster forhandlet af fagforbundet. Du står stærkere på arbejdsmarkedet som medlem af en fagforening, og med en hel organisation i ryggen, har du også bedre chancer for at opnå og fastholde et job.

Hvad skal du gøre for at blive medlem?

På relevante studier eller arbejdspladser er der ofte en repræsentant for FOA, som kan hjælpe dig videre med at blive tilmeldt fagforeningen. Du kan også selv melde dig ind på tre forskellige måder:

 • Du kan ringe direkte til FOA
 • Du kan ønske at blive ringet op
 • Du kan SMS’e og blive kontaktet

Når du kontakter FOA for at blive medlem, vil du blive vejledt til det rette medlemskab og dermed den billigste pris for dig. Hvis du er under uddannelse eller elev gælder eksempelvis langt lavere pris for dig, end hvis du er i arbejde. Du vil også blive spurgt om, hvor du bor, fordi kontingentprisen til dels afhænger af din bopæl.

Du kan til enhver tid kontakt FOA med spørgsmål om kontingentpris, uden at du er forpligtet til at melde dig ind, og er du i tvivl om, hvorvidt dit job er FOA-relevant, kan du også få hjælp.