Fødevareforbundet NNF

Fødevareforbundet NNF A-kasse & Fagforening

Fødevareforbundet NNF er a-kasse og fagforening for dig, der arbejder inden for områderne fødevarer og nydelsesmidler. Afdelinger flere steder i landet

Fødevareforbundet NNF er a-kasse og fagforening for en stor gruppe af danskere, der arbejder inden for brancher med tilknytning til fødevare- og nydelsesmiddelindustrien. Vi hed tidligere Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet, men vi valgte i 2009 at skifte til vores nuværende navn.

Afdelinger seks steder i Danmark

Vores medlemmer spænder vidt, fra bagere og slagtere, over mejerister til ansatte i chokolade- og tobaksindustrien. Vi tilbyder samme service og vilkår for alle, og vi har kontorer seks forskellige steder i landet, hvor du er velkommen til at henvende dig, hvis vi kan hjælpe dig med noget fagligt.

Både a-kasse og fagforening

På vores kontorer er både fagforening og a-kasse repræsenteret, og hvis du bliver ledig, skal du møde op her, så vi kan hjælpe dig videre. Vi udbetaler dagpenge på samme måde som alle andre a-kasser, efter de samme regler og takster, og vi rådgiver dig naturligvis om dine rettigheder og pligter ved ledighed.

20.000 medlemmer

Vores fagforening kan støtte dig i forhold som lønfastsættelse og ansættelseskontrakter, vi kan hjælpe dig i forbindelse med en eventuel fyring, arbejdsskader og mange andre områder inden for det overenskomstmæssige. Vi har i øjeblikket cirka 20.000 medlemmer, og vi er samtidig en del af Fagbevægelsens Hovedorganisation. Så vi er en stærk del af et stærkt fællesskab. Brug os.

Fuldstidskontingent a-kasse og fagforening

Hvis du er fuldtidsansat inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien, kan du blive medlem af Fødevarebundet NNF for et kontingent på godt 900 kr. om måneden. Dette inkluderer medlemskab af både a-kasse og fagforening, og du vil da være fuldtidsforsikret, hvis du skulle blive arbejdsløs.

Deltidskontingent

Deltidsansatte kan blive deltidsforsikrede for knap 790 kr. om måneden i kontingent for både a-kasse og fagforening. Desuden er det muligt kun at være medlem af a-kassen uden fagforening, for godt 500 kr. og knap 390 kr. om måneden for henholdsvis fultids- og deltidsbeskæftigede. Endelig er det muligt kun at være medlem af fagforening uden a-kasse for et kontingent på knap 400 kr. om måneden uanset ansættelsesgrad.

Lavere satser for lærlinge og elever

Vi har særligt lave, varierende kontingenter for lærlinge, elever og folk i militærtjeneste. Kontingenterne varierer i forhold til alder, situation, og desuden om du ønsker efterlønsbidrag inkluderet. Efterlønsbidrag kan tilvælges af alle medlemmer, fuldtidsforsikring koster 514 kr. om måneden, deltidsforsikring 342 kr.

Vejledning undervejs i dit arbejdsliv

I Fødevareforbundet NNF står du stærkest ved medlemskab af såvel a-kasse som fagforening. Vi kan yde dig assistance både ved din ansættelse, undervejs i dit arbejdsliv, ved ledighed, og du vil få en lang række fordele generelt. Du vil få mulighed for at trække på vores kompetente tillidsfolk i mange spørgsmål, for eksempel i forhold til efteruddannelse, i forhold til arbejdsmiljø, og du vil blive inviteret til faglige arrangementer, og desuden til fritidsaktiviteter, hvor du også kan tage familien med.

Særlige fordele for medlemmer

Som særlige fordele for vores medlemmer skal det også nævnes, at Fødevareforbundet NNF kan tilbyde gratis udformning af testamente og flere andre former for juridiske dokumenter. Desuden formidler vi attraktive tilbud på forsikringer hos Alka, gunstige pensionsordninger, tilskud til efterskoleophold for dine børn, fordelagtige tilbud på leje af ferieboliger, gratis adgang til Arbejdermuseet og meget mere.

Mange slags overenskomster

Fødevareforbundet NNF har indgået overenskomster på en lang række fagområder. Eftersom vores medlemmers arbejdsområder spænder vidt, har vi indgået overenskomster med mange forskellige arbejdsgivere. Dansk Industri er en af disse aktører, vi har indgået overenskomst med.

Dansk Industri og Danske Slagtermestre

Men for at illustrere bredden kan det nævnes, at overenskomsten med Dansk Industri dækker fagområderne bager- og mølleindustri, tobaksindustri, chokoladevareindustri plus kød- og forædlingsindustrien. Men nogle af Fødevareforbundet NNFs medlemmer er beskæftiget i slagtehuse eller anden kødindustri, for eksempel hos en privat slagtermester, under Danske Slagtermestre, og her har Fødevareforbundet NNF således indgået overenskomst med Danske Slagtermestre (DSM).

COOP og de andre

Inden for mejeriområdet er billedet mere klart, for langt de fleste er her omfattet af overenskomst med Mejeribrugets Arbejdsgiverforening. Men på butiksområdet er der masser af nicher, blandt andet har COOP og Brugsen deres egen arbejdsgiverforening, så uanset om du er bager eller slagter, så er du ansat under overenskomst mellem Fødevareforbundet og COOP. Arbejder du derimod som slagter eller bager i et andet supermarked, er du omfattet af overenskomst mellem Fødevareforbundet NNF og Dansk Erhverv.

Hoteller og det offentlige

Dertil kommer, at der er medlemmer, der arbejder med fødevarer på hotel, eller i det offentlige, og for hver niche er der særskilte overenskomster. Så hos Fødevareforbundet NNF har vi nok at se til, og vi er erfarne og drevne forhandlere inden for mange områder. Hos os er du i sikre hænder.