brexit a-kasse og dagpengeregler

Dagpenge og a-kasse efter Brexit

Hvordan er reglerne i forhold til arbejdsløshedsforsikring, når du har boet en periode for at studere eller arbejde i Storbritannien, men nu har besluttet dig til at vende hjem til Danmark? Billedet er broget, men nogle ting står dog fast. Dagpenge og a-kasse efter Brexit følger EU-regler

EU-reglerne betyder, at du som dansker, der vender tilbage til Danmark, har ret til at få medregnet de perioder, du har været forsikret i dagpengesystemet under ophold i Storbritannien, og tilsvarende de perioder, hvor du har været under beskæftigelse i Storbritannien. Dette gælder indtil videre.

Denne overgangsordning gælder foreløbig, og det er i princippet underordnet, om Storbritannien forlader EU med eller uden en aftale. Reelt er der ingen, der ved, hvor længe en sådan overgangsordning skal gælde, og heller ikke hvad en ny lov nærmere skal gå ud på. Foreløbig gælder de normale EU-regler.

Foreløbig gælder EU-reglerne

Grundlæggende er det sådan, at de midlertidige regler, der har været gældende siden 31. januar 2020, fortsat vil gælde, indtil der laves en permanent lov. De midlertidige regler er de samme regler, som gælder for EU-borgere generelt. Det vil sige, at du indtil videre er omfattet af EU-reglerne, også efter Brexit.

Overgangsperiode også i 2021

Det forventes, at denne overgangsperiode forlænges med mindst 1 år, så EU-reglerne også vil være gældende i 2021. Dette gælder i øvrigt ikke kun danskere, der er eller har været bosat i Storbritannien, men også britiske statsborgere, der er eller har været bosat i Danmark.

Når Brexit bliver en realitet, altså når UK og EU definitivt afslutter forhandlingerne om UK’s exit fra EU, vil der fortsat være tale om en overgangsperiode, hvor de nuværende EU-regler vil være gældende. Hvor længe denne periode vil vare, er uvist, men det forventes altså, at reglerne fastholdes gennem 2021.

Med eller uden aftale

Hvordan reglerne fremover bliver, afhænger af, om UK og EU laver en aftale for Brexit, eller om UK forlader EU uden en aftale. Hvis der indgås en aftale mellem UK og EU, vil der sandsynligvis blive lavet en overordnet, generel aftale om dagpengeregler mellem UK og EU, sådan at alle EU-lande forholder sig til de samme regler, når EU-borgere arbejder i UK.

Brexit-loven gælder i DK

Hvis UK forlader EU uden en aftale, vil de enkelte EU-lande i princippet skulle lave hver deres love bilateralt med UK. Den danske regering har vedtaget Brexit-loven, der indtil videre giver danskere, der vender tilbage fra Storbritannien, rettigheder stort set som efter de gældende EU-regler, også hvis UK forlader EU uden en aftale.