Lærernes A-kasse

Er du i gang med en uddannelse til lærer? Eller arbejder du allerede som lærer eller underviser? Så er Lærernes A-kasse noget for dig. A-kassen har over 75.000 medlemmer på landsplan og arbejder udelukkende for lærere og undervisere i Danmark. Få dagpenge, gode råd og kompetent vejledning til undervisningsjob hos den fagspecifikke A-kasse for lærere.

Hvem er Lærernes A-kasse?

Lærernes A-kasse er en arbejdsløshedskasse for alle læreruddannede og undervisere af børn, unge og voksne. A-kassen udbetaler dagpenge i tilfælde af arbejdsløshed og rådgiver om job inden for undervisningsområdet i Danmark. Medlemmerne i A-kassen er typisk personer, der er uddannet eller arbejder som folkeskolelærere, voksen- og ungdomsundervisere, efterskolelærere, AMU-center lærere, FGU-lærere og speciallærere. A-kassen har tilknyttet tre medlemsorganisationer Danmarks Lærerforening, Frie Skolers Lærerforening og Uddannelsesforbundet.

Fakta om Lærernes A-kasse

Hovedsædet ligger i København, men Lærernes A-kasse servicerer medlemmer i hele landet. Den har eksisteret siden 1985 og har i dag ca. 76.000 medlemmer. Ledelsen består af sekretariatschef Lars Mortensen og vicesekretariatschef Rune Thorup samt en bestyrelse, der vælges hvert fjerde år. Der arbejder lidt over 100 personer i A-kassen, der har kontorer i København, Aarhus, Aalborg, Esbjerg og Odense.

Som medlem betaler man på månedsbasis og udover udbetaling af dagpenge og efterlønsydelser, tager A-kassen sig af vejledning omkring jobsøgning samt indberetning til kommunernes jobcentre. Lærernes A-kasse har fire målsætninger, som de arbejder ud fra:

  • Holistisk tilgang
  • Teamwork
  • Nytænkning
  • Skaber overblik

Medlemmerne betragtes som en helhed ikke blot som et sags- eller CPR-nummer. Samarbejde internt og med medlemmerne skaber bedre resultater. Nytænkning og kreativitet sikrer en individuel behandling af hver enkelt medlems efterspørgsel. A-kassen sigter mod at skabe overblik ved at lytte både før og efter kontakten med medlemmerne.

Hvad er medlemmernes baggrund?

Baggrunden for medlemmerne i Lærernes A-kasse er primært undervisningsrelateret. Fra nyuddannede til efterlønnere er spektret bredt i medlemsgruppen, men dog begrænset til lærere. Medlemmerne bor i hele Danmark og arbejder på både folkeskoler, friskoler, efterskoler, AMU-centre, FGU-skoler, sprogcentre og undervisningsinstitutioner. Fælles for alle er det daglige arbejde med undervisning.

Er Lærernes A-kasse for dig?

Hvis du er i gang med at uddanne dig som folkeskolelærer eller anden form for underviser er A-kassen en relevant mulighed for dig. Allerede under uddannelsen kan du melde dig ind i A-kassen – det koster ikke noget, hvis du stadig er under 30 år.

Som nyuddannet kan du få udbetalt dagpenge med det samme, hvis du har været medlem under din uddannelse. Hvis du melder dig ind efter din uddannelse, skal du som ved enhver A-kasse optjene anciennitet, før du er berettiget til dagpenge.

Som arbejdende eller ledig kan du blive medlem af Lærernes A-kasse når som helst i dit arbejdsliv. Reglerne for dagpengeret er ens for alle A-kasser og handler om, at du skal have været medlem i noget tid for at kunne få dagpenge. Din anciennitet fra en anden A-kasse følger ikke med over i Lærernes A-kasse, hvis du vælger at skifte.

Hvad koster det at være medlem?

Kontingentet for at være medlem i A-kassen gælder enten for fuldtidsdækning eller deltidsdækning. Fuldtidskontingent koster 466 kr. om måneden og deltidsmedlemskab koster 347. Vælger du at inkludere efterlønsbidrag er prisen henholdsvis 980 kr. månedligt og 689 kr. Der er nedsat eller gratis medlemskab for efterlønsmodtagere, seniormedlemmer og studerende.

Særlige omstændigheder kan desuden fritage dig for kontingentet:

  • Hvis din dagpengeret er udløbet
  • Hvis du frihedsberøves i mere end 30 dage
  • Hvis du er over 30 år og under uddannelse

Fritagelsen sker ikke automatisk, men er noget, du søger om. Godkendes ansøgningen træder den i kraft fra den dag, A-kassen har modtaget ansøgningen. Er du i tvivl om, hvorvidt du kan fritages for kontingent, skal du kontakte din lokale forening telefonisk eller på mail. Er du under 30 år og i gang med en uddannelse får du automatisk et gratis medlemskab.

Vil du gerne være med i Lærernes A-kasse?

Der er flere måder, du kan melde dig ind i A-kassen på. På hjemmesiden kan du under Bliv Medlem blive ledt igennem nogle felter, der skal udfyldes med personlige oplysninger. Du kan også kontakte A-kassen telefonisk og få en uforpligtende snak om et evt. medlemskab. Endelig kan du skrive via mail eller chat fra hjemmesiden, hvis du har spørgsmål inden en indmeldelse, eller hvis du overvejer at skifte fra en anden A-kasse.