Lønsikring

Lønsikring – Regler og satser for 2022

Lønsikring er en måde at forhøje din dagpengesats på, hvis du skulle blive arbejdsløs. Du tilkøber selv som tillægsforsikring og kan på den måde sikre op til 95% af din løn i tilfælde af fyring. Der er stor forskel på prisen for en forsikring af din løn, og hvor længe du skal have indbetalt for at få noget udbetalt. Tjek med din A-kasse, hvilke muligheder du har.

A-kasseA-kasse /md.Fagforening /md.Ansøg
det faglige hus 487 kr.69 kr.

ase a-kasse
514 kr.71 kr.
Virksom a-kasse 469 kr.195 kr.

ftf a
457 kr.-
ca a-kasse 505 kr.50 kr.
3F a-kasse og fagforening 524 kr. 468 kr.
frie a- kasse og fagforening 498 kr.69 kr.

min a-akasse
476 kr.-

business danmark a-kasse
490 kr.167 kr.

Akademikernes ambitiøse a-kasse
444 kr.-

MA a-kasse
493 kr.-
Lederne a-kasse og fagforening 480 kr. 197 kr.

Hvad er lønsikring?

En lønsikring er en ekstra forsikring, som du tegner hos din A-kasse. Lønsikring betyder, at du ved arbejdsløshed får udbetalt dagpenge plus det ekstra beløb, som du har sikret dig for. Med denne type tillægsforsikring kan du sammen med dagpenge få udbetalt op til 95% af din normale indkomst i tilfælde af arbejdsløshed. Du indbetaler løbende sammen med dit A-kasse kontingent og får udbetalt månedsvis sammen med dine dagpenge.

Kort sagt er lønsikring følgende:

  1. en tillægsforsikring til din dagpenge
  2. noget du tegner hos din egen A-kasse
  3. en garanti for op til 95% af din løn
lønsikring

Hvordan fungerer det?

Som ved enhver anden forsikring skal du selv tegne en lønsikring hos din A-kasse. Afhængig af A-kassen er der forskellige regler for, hvor længe du skal have betalt til den, før du kan få noget udbetalt. Nogle A-kasser kræver, at du har betalt til din forsikring i min. 6 måneder, inden du kan få noget udbetalt. Andre kræver betaling helt op til 12 måneder.

Er der udsigt til en fyringsrunde på din arbejdsplads, kan det være en god idé at tjekke, hvor længe du behøver at betale, inden den kan træde i kraft. Har du ikke indbetalt de påkrævede antal måneder, får du ganske enkelt ikke udbetalt din ekstra lønsikring sammen med dine dagpenge, når du bliver arbejdsløs.

Det kan desuden være relevant at tjekke, hvornår udbetaling af lønsikring starter hos din A-kasse. Nogle A-kasser tilbyder udbetaling fra den dag, du bliver fyret, andre starter først udbetaling efter en måned. Dette kan betyde, at du står uden den ekstra lønsikring den første måned af din arbejdsløshedsperiode.

Hvad koster en lønsikring?

Det er meget forskelligt fra A-kasse til A-kasse, hvad en tillægsforsikring som denne koster. Nogle A-kasser tilbyder lønsikring for ca. 100 kr. om måneden andre kræver op til omkring 700 kr. De fleste A-kasser tilbyder en fordelagtig samlet pris for lønsikring sammen med medlemskab af A-kasse og evt. fagforening.

Den endelige pris er desuden afhængig af, hvor stor en procentdel af din nuværende lønindkomst, du ønsker at sikre. Ønsker du blot at sikre et lidt højere beløb end dagpenge – så du kan få det hele til at løbe rundt, mens du er jobsøgende – kan det sommetider gøre din lønsikring billigere. Tag en snak med din A-kasse om, hvad du min. har brug for at få udbetalt hver måned.

Husk indbetaling til lønsikring er skattefrit på lige fod med dit kontingent til A-kassen. De fleste A-kasser sørger for automatisk indberetning til skat af dine indbetalinger, men det kan være en god idé at tjekke, at du også får fradrag for denne ekstra forsikring.

Hvor meget kan du få udbetalt?

Når du har betalt til en lønsikring i det påkrævede antal måneder, kan du få udbetalt et beløb sammen med dine dagpenge. Beløbet bevæger sig for de fleste A-kassers vedkommende op omkring 25.000 kr. om måneden inkl. dagpenge. Beløbet er den generelle grænse for, hvad du vil kunne få udbetalt med dagpenge og lønforsikring. Fordi dit dagpengebeløb afhænger af din indkomst, er det samlede beløb automatisk mindre ved lavere lønindkomst.

Er du eksempelvis medlem af Akademikernes A-kasse, skal du have indbetalt i min. 9 måneder, før du kan få udbetalt noget sammen med dine dagpenge i forbindelse med arbejdsløshed. Prisen er ca. 135 kr. for lønsikringen og ca. 570 kr. inkl. A-kasse. Den fulde dagpengesats for et akademikerjob ligger på knap 19.000 kr. og med en tillægsforsikring kan du således få udbetalt ca. 25.500 kr. om måneden før skat.

Kan lønsikring altid svare sig?

Nej, det kan ikke altid svare sig at tilkøbe en forsikring af sin løn. Om det kan betale sig for netop dig, afhænger af flere ting: Hvad er din nuværende arbejdssituation? Hvad er dine månedlige faste udgifter? Og hvad er prisen for en sikring hos din A-kasse?

Er din nuværende arbejdssituation ikke et fast arbejde med en fast månedlig indkomst kan det sjældent betale sig at betale for en ekstra sikring af løn. Har du månedlige faste udgifter, der kan dækkes af den dagpengesats, du er berettiget til, er det måske overkill at betale for en tillægsforsikring. Og måske er prisen for lønsikring hos din A-kasse for høj i forhold til, hvad du kan få udbetalt.

Hvem har gavn af en ekstra sikring af løn?

Der kan være flere forskellige arbejdssituationer, der kan medføre et behov for en sikring af løn. De mest almindelige er:

  • Hvis du har en fast indkomst på over 21.000 kr. om måneden før skat
  • Hvis dine månedlige faste udgifter er højere end din dagpengesats
  • Hvis du har forsørgepligt for børn, ægtefælle eller din samlever

Derudover kan det blot være, at du ikke ønsker at slække på din levestandard i tilfælde af arbejdsløshed, eller at du er nylig boligejer eller nybagt forældre. Hvis du arbejder i en branche, hvor det er svært at finde job, er ufaglært eller har en uddannelse inden for et felt med høj arbejdsløshed, kan en lønsikring desuden være en måde at gardere sig mod længerevarende perioder med arbejdsløshed.

Hvornår kan det ikke betale sig?

Det kan ikke betale sig at betale ekstra for en sikring af lønnen, hvis du tjener under 21.000 kr. om måneden eller ikke har fast indkomst fra én arbejdsgiver. Hvis du eksempelvis kun arbejder i perioder, arbejder som freelancer eller har deltidsansættelser flere steder, kan det i reglen heller ikke svare sig (eller overhovedet lade sig gøre) at tegne en tillægsforsikring af løn hos sin A-kasse.

Selvom du står overfor en fyringsrunde på dit arbejde, kan det desuden ikke svare sig at begynde indbetaling til en sikring af løn, hvis der er risiko for fyring, inden de obligatoriske indbetalingsmåneder er overstået.

Billig lønsikring

En billig lønsikring er den, der passer til din økonomi. Der er flere måder, du kan sikre din løn på, og det behøver ikke nødvendigvis involvere en A-kasse. Vælg en billig lønsikring efter din indkomst, efter dine faste udgifter og temperament i forhold til dagpengesystemet. Supplér din dagpenge fra A-kassen op til 95% procent af din løn eller vælg en fuld billig lønsikring, så du slipper for ethvert krav fra en A-kasse.

Hvordan vælger du den bedste lønsikring?

Når du skal vælge en lønsikring skal du tænke på 3 ting:

  1. Hvad er din månedlige løn før skat?
  2. Hvad er dine månedlige udgifter?
  3. Har du brug for A-kasse-rådgivning?

Hvis du tjener mindre end 21.000 kr. om måneden, kan det ikke betale sig med en lønsikring. Tjener du over 21.000 kr. om måneden skal du overveje, hvor stor del af den løn, du kan klare dig for i tilfælde af arbejdsløshed – størrelsen på udbetalingen af din lønsikring afhænger af indbetalingen, så jo mere du indbetaler, jo mere er du sikret for.

Dine månedlige udgifter er relevante for dig at kende præcis, når du skal udregne dit behov i forbindelse med en sikring af din løn. Hvis du ikke bruger hele din løn på faste udgifter, kan du måske nøjes med en billigere lønsikring. I regnestykket skal du også huske, at udgiften til din lønsikring kan trækkes fra i skat på lige fod med dit kontingent til A-kassen.

De fleste A-kasser tjener to formål: At udbetale dagpenge og rådgive i forbindelse med jobsøgning. Hvis du har brug for rådgivning og evt. jobsøgningskurser, er det en god idé at kombinere din lønsikring med et medlemskab i en A-kasse. Har du udelukkende brug for udbetaling ved arbejdsløshed, kan du overveje en løsning uden A-kasse.

Hvilke typer findes der?

Vilkårene er forskellige hos de forskellige udbydere af lønsikring, men overordnet set er der to typer: Supplerende lønsikring og fuld lønsikring. Sidstnævnte kaldes også hos nogle for ’fri lønsikring’. Uanset hvilken type lønsikring du vælger, er udgiften til den skattefradragsberettiget – det vil sige, du kan trække din månedlige indbetaling fra i skat. Prisen på en lønsikring afhænger af type, udbyder og hvor meget, du gerne vil forsikres for.

Supplerende lønsikring

Den mest kendte type lønsikring er den supplerende. I denne type fungerer udbetalingen som et tillæg til dagpengene fra A-kassen. De fleste A-kasser tilbyder denne tillægsforsikring og sørger også for, at indbetalingen til lønsikringen bliver fratrukket skat sammen med kontingentet til A-kassen. Med denne løsning følger du de almindelige dagpengeregler og skal derfor være både jobsøgende og deltage i indkaldte møder hos din A-kasse eller dit jobcenter under din arbejdsløshed.

Fuld lønsikring

Som et alternativ til et medlemskab i en A-kasse og en supplerende lønsikring, kan du vælge en fuld lønsikring. Dette er den bedste lønsikring til dig, der får udbetalt en løn på over 25.000 kr. om måneden og som gerne vil være fri for dagpengeregler. Fordi du ikke er medlem af en A-kasse ved denne løsningsmodel, kan du heller ikke søge rådgivning eller deltage i evt. gratis jobsøgningskurser hos A-kasser.