Magistrenes a-kasse

Magistrenes A-kasse 2021

Magistrenes A-kasse er a-kassen for både humanister og scient’er. Der er mange gode grunde til at vælge lige præcis Magistrenes A-kasse, og den har kontorer i både Aarhus, København, Aalborg og Odense. A-kassen havde i januar 2019 knap 80.000 medlemmer, og det vil med andre ord sige, at det er en A-kasse, der er både populær og eftertragtet. Magistrenes A-kasse er en medlemsorganisation med holdning, og det betyder blandt andet, at a-kassen hele tiden arbejder på at forbedre grundvilkårerne for alle de medlemmer, den har.

ma-akasse

Bliv medlem

A-kassen forsøger samtidig at påvirke lovgivningen, så blandt andet regelmængden på dagpengeområdet kommer under kontrol. Magistrenes A-kasse finder det grotesk, at dagpengelovgivningen nærmer sig 30.000 sider og har et ønske om at bringe dette ned for på den måde at sikre bedre og nemmere gennemskuelighed. Magistrenes A-kasse har blandt andet foreslået, at der indføres en såkaldt iværksætterydelse på markedet, så det for de ledige er muligt at vælge mellem denne og de normale dagpenge.

Det betyder med andre ord, at hvis en ledig har en god erhvervsmæssig idé, så bør han eller hun få mulighed ved at realisere den på en iværksætterydelse. Magistrenes A-kasse arbejder derfor for, at systemet får flere muligheder for at skubbe idéer fremad – og ikke bagud. I den forbindelse er a-kassen løbende i dialog med politikerne. A-kassen får hver dag, året rundt, 20 nye medlemmer, og det er en a-kasse, der er værd at undersøge nærmere, hvis man vil lidt mere – både når det kommer til dem, der er ledige, og til dem der er på arbejdsmarkedet.

Hvorfor vælge Magistrenes A-kasse

Hvis man har en baggrund inden for et af følgende specialer, er man kommet til den helt rigtige a-kasse: Naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab, kommunikation, it, sundhed, pædagogik og psykologi. Rådgiverne hos Magistrenes A-kasse har nemlig stor ekspertise inden for de nævnte arbejdsfelter, og det betyder derfor, at man her har rig mulighed for at få den sparring, man har brug for. Man kan blive medlem, uanset om man er nyuddannet, lønmodtager, selvstændig, freelancer eller projektansat. Omkring halvdelen af medlemmerne af a-kassen er ansat i det private, mens resten er ansat i den offentlige sektor. Medlemmerne arbejder typisk med kommunikation, HR, undervisning, administration, forskning, it, programmering, projektledelse eller konsulentarbejde – og der er også flere, der er selvstændige.

Hos Magistrenes A-kasse kan man forvente følgende af rådgiverne:

 • Man bliver guidet gennem dagpengejunglen, så man får den økonomiske støtte, som man har krav på, hvis man bliver ledig.
 • Man får den nødvendige rådgivning og sparring, så man hurtigst muligt finder vejen til sit nye job.

Magistrenes A-kasse understøtter altid det super vigtige møde, der er mellem ledige medlemmer og virksomheder, og i denne forbindelse betegner a-kassen sig selv som en brobygger. A-kassen mener, at virksomheder og ledige skal kunne få øje på hinanden, og at de både sammen og hver for sig skal turde tænke større. Alt i alt arbejder a-kassen på, at ledige skal blive bedre til at vise sig frem, og at de skal blive bedre til at præsentere den værdi, som de kan tilbyde virksomhederne. Samtidig arbejder a-kassen for, at virksomhederne kommer i gang med at åbne øjnene for den vækst, der følger med, når de vælger at ansætte humanister og scient’er. Samarbejdet mellem ledige og virksomheder er nemlig noget af det vigtigste for at sætte skub i udviklingen.

ma a-kasse og fagforening

Bliv medlem

Her får man et sikkerhedsnet

Når man vælger at blive medlem af Magistrenes A-kasse, får man et sikkerhedsnet. Det vil med andre ord sige, at man her får økonomisk sikkerhed. Trygheden for dagpenge hver måned i to år følger nemlig med, hvis man skulle gå hen og blive ledig. Hos Magistrenes A-kasse står der hele tiden kompetente rådgivere klar til at guide medlemmerne igennem den regeljungle, der er på markedet, og rådgiveren gør altid det bedste, de kan, for at give den sparring og støtte, der er brug for, så det er muligt at finde det helt rigtige job.

Hvor meget koster et medlemskab?

Et medlemskab hos Magistrenes A-kasse er afhængigt af, om man indbetaler til efterløn eller ej. I 2020 vil det kvartalsvis kontingent for en fuldtidsforsikret uden efterløn ligge på 1.467 kr., mens det for en deltidsforsikret vil være på 1.113. Det svarer til en månedlig betaling på hhv. 489 kr. og 471 kr. Hvis man også ønsker at indbetale til efterløn, vil det kvartalsvise bidrag for en fuldtidsforsikret ligge på 2.991 kr., mens det for en deltidsforsikret vil ligge på 2.127 kr. Når man vælger at blive medlem af Magistrenes A-kasse, og indbetaler til denne, vil man kunne få glæde af alle de muligheder, tilbud og kurser, som a-kassen tilbyder, og man kan læse meget mere om disse på hjemmesiden.

Hvilke fordele er der ved et ordinært medlemskab?

Hvis man går med tanker om at blive medlem af Magistrenes a-kasse, kan det være en god idé at undersøge de muligheder, der her er. A-kassen er nemlig ikke den rette a-kasse for alle. Hvis man har en baggrund inden for en af de tidligere nævnte specialer, er der dog en rigtig god sandsynlighed for, at det er den helt rigtige a-kasse for en. Hvis man melder sig ind, bliver man en del af et fagligt fællesskab, og det betyder, at man ikke kun får adgang til af a-kassens eksperter vedrørende dagpenge og karriere. Man får nemlig også adgang til et fagligt fællesskab på knap 80.000 medlemmer, som man kan gøre brug af. Man har i den forbindelse mulighed for at møde ildsjæle til de forskellige workshops om eksempelvis jobsøgningsstrategi, den gode ansøgning, LinkedIn osv. Man har også mulighed for at netværke i mange af de forskellige branchebesøg, virksomhedsbesøg og events. Det betyder, at der dermed også er rig mulighed for at sparre med ligesindede, og det kan være en stor gevinst for mange.

Hvilke fordele er der som studiemedlem?

Hvis man er studerende og vælger at blive medlem af Magistrenes A-kasse, er der mange konkrete fordele forbundet hermed. Den dag i dag er 16.5000 studerende medlem af Magistrenes A-kasse, og tallet vokser hele tiden.. Når man er under 30 år, er det endda gratis at blive medlem af Magistrenes A-kasse, og der er derfor ingen grund til ikke at melde sig ind. Man skal i den forbindelse blot være opmærksom på, at der er nogle få regler for, hvad man skal gøre for at opnå ret til dagpenge, når man er nyuddannet.

Disse regler er blandt andet, at man skal melde sig ind i a-kassen senest 14 dage efter, at man er færdig med sin uddannelse. Som nyuddannet har man ret til dagpenge med dimittendsatsen, og man har samtidig ret til dagpenge i sammenlagt to år, som skal bruges inden for tre år. Derefter vil de være forældet. Det skal samtidig gå en måned, før man kan modtage dagpenge, og denne måde kaldes for karensmåneden. Denne måned påbegynder dagen efter, at man har afsluttet sin uddannelse. Hvis man er studiemedlem i Magistrenes A-kasse i mindst ét år, før man er færdiguddannet, slipper man for karensmåneden, og man vil dermed ikke gå glip af en måneds dagpenge på dimittendsats, som i 2020 ligger på 13.489 kr. om måneden. For forsørgere er dimittendsatsen på 15.540 kr. Det er værd at vide, at man som studiemedlem hos Magistrenes A-kasse har mulighed for at få akkurat den samme hjælp og de samme muligheder, som man har som ordinært medlem.

Hvilke betingelser er der for at blive studiemedlem

Der er naturligvis nogle betingelser og krav til, at man kan blive medlem en a-kasse, når man er studerende. Der foreligger i den forbindelse følgende betingelser for, at man kan blive studiemedlem hos Magistrenes A-kasse:

 • Man skal være under 30 år.
 • Man skal følge en uddannelse, som varer mindst 18 måneder (90 ECTS-point).
 • Man må ikke have en bruttoindtægt, der overstiger de maksimale dagpenge pr. år for fuldtidsforsikrede i det år, hvor man får gratis medlemskab.
 • Man må ikke modtage hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik. Det betyder, at man hverken må modtage revalidering, kontanthjælp, pension, barselsdagpenge eller sygedagpenge.

Det er også værd at bemærke, at et studiemedlemskab kan maksimalt vare i 5 år. For at få ret til dagpenge som dimittend, er det desuden en betingelse, at man havde bopæl og ophold i Danmark, da man afsluttede sin uddannelse.

Hvilke tilbud får man som medlem

Som medlem får man mange gode tilbud hos Magistrenes A-kasse, og man har mulighed for at gøre brug af alle disse. Som medlem har man altid adgang til det brede udbud af kurser og møder, og man har til hver en tid også mulighed for at booke en personlig karrieresamtale. Hvis man er ledig, vil man desuden have mulighed for at benytte sig af følgende tilbud:

 • En personlig karriererådgiver: Man kan frit vælge, hvilken karriererådgiver, man ønsker at sparre med, indtil man får sit første job.
 • Effektiv sparring på jobsøgningen: Gennem mange af a-kassens workshops får man blandt andet hjælp til sin kompetenceafklaring. Man vil også her få hjælp til at skrive en fokuseret ansøgning samt et skarpt CV. Man bliver desuden guidet frem til den bedste jobsøgningsstrategi ud fra den uddannelse og de kompetencer, man har. Man har også mulighed for at få hjælp til sin LinkedIn-profil, hvis det er det, man ønsker.
 • Indgang til arbejdsmarkedet: Man kan deltage på mange af a-kassens branchearrangementer, events, talentprogrammer og virksomhedsbesøg. Der er her et bredt udvalg, og man kan læse meget mere om disse på hjemmesiden.

Kender vejen til dit drømmejob

Det er værd at være opmærksom på, at Magistrenes A-kasse kender vejen til medlemmernes drømmejob. Dette gør de, fordi de er specialister i de uddannelser og kompetencer, som det enkelte medlem har. A-kassen har samtidig også meget stor indsigt i det aktuelle jobmarkedet inden for disse brancher, og derfor er det muligt, at a-kassen sammen med det enkelte medlem kan udvikle en effektiv jobstrategi. Hos Magistrenes A-kasse får man altid en betydningsfuld indsigt i jobmarkedet, som man kan bruge i forbindelse med sin jobsøgning. Det indebærer blandt andet, at man som medlem bliver helt klar på følgende:

 • Man vil finde frem til, hvilke typer af job og brancher, hvor man med sin specifikke baggrund af mulighed for at tilføre maksimal værdi.
 • Man vil også kunne finde ud af, hvordan man bedst præsenterer sine kompetencer og styrker over for potentielle arbejdsgivere.

Med et medlemskab hos Magistrenes A-kasse bliver man rustet til at finde sit drømmejob, når man er ledig – og hvis man allerede er i job, kan man få hjælp til at finde et nyt og bedre job, hvis det er ønsket.

Hjælp til job & karriere

Hos Magistrenes A-kasse er der rig mulighed for at få hjælp til både job og karriere. Her kan man som medlem altid hente ny inspiration, og det er tilfældet, uanset om man er ledig eller allerede er i job og samtidig ønsker at gå på jagt efter nye udfordringer. Hvis man som jobsøgende ikke helt ved, hvad det er, man kan, og hvilke kompetencer man har, har man mulighed for at få hjælp af en karriererådgiver, så man står endnu stærkere på jobmarkedet. Man kan desuden få konkret hjælp til at finde sin karrierevej, mens det også er muligt at konkret hjælp til både ansøgning, CV og selve jobsamtalen. Man kan også få hjælp til at blive en endnu bedre netværker og på denne måde komme nærmere det job, man går og drømmer om. Med andre ord er der hos Magistrenes A-kasse et væld af muligheder for at få hjælp til at finde det drømmejob, man ønsker sig. Al råd og vejledning er individuelt og personligt rettet, og man vil her føle sig mødt af den rådgiver, der hjælper en på vej.

Kurser og møder

I Magistrenes A-kasse er der løbende rig mulighed for at komme på kurser, og med et væld af muligheder er det værd at undersøge a-kassens hjemmeside for de tilbud, der er. Hvis man eksempelvis drømmer om at blive selvstændig eller freelancer, tilbydes der kurser, som kan hjælpe en med at springe ud i denne tilværelse. Der vil også være kurser, der er rettet mod, at man som jobsøger bliver bedre til at gøre sine kompetencer mere synlige, mens det også er muligt at komme til åbne kurser, hvor man kan få sparring på sin jobsøgning. Magistrenes A-kasse afholder månedligt kurser i alle fire byer, hvor a-kassen hører til, og det er blot at undersøge, hvilke af kurserne, der taler til en, og derefter tilmelde sig og møde op. På hjemmesiden kan man finde en beskrivelse af alle kurser, og man vil også finde ud af, at der er et utal af relevant møder, som man kan deltage i, og at disse er at finde i både Aarhus, Aalborg, Odense og København.

Dagpenge

Hvis man ønsker at få svar på alt, der har med dagpenge at gøre, kan man finde en lang række af disse svar på Magistrenes A-kasse’s hjemmeside. Her kan man få mulighed for at forstå alle de regler, der er på markedet, og de er naturligvis vigtige at have kendskab til, hvis man er ledig, eller står overfor at blive ledig i den nærmeste fremtid. Man kan både finde guides for nyledige, og man kan også finde satser og udbetalinger for dagpenge. Det er igen også muligt at finde ud af, hvad skal man gøre, hvis man er blevet ledig efter at have haft sin egen virksomhed, og hvad man skal gøre i forbindelse med ferie, sygdom eller barsel. Det er også muligt at finde informationer vedrørende udlandsophold, eller hvis man skal ud af dagpengesystemet.

Efterløn

Hos Magistrenes A-kasse kan man også søge råd, vejledning og sparring i forbindelse med efterløn. Om man ønsker at indbetale til efterløn eller ej, er fuldstændig op til en selv, og det er det også, når man er medlem af Magistrenes A-kasse. Der kan være mange fordele forbundet med at indbetale til efterløn, men det er samtidig ikke alle, der ønsker det. Hvis man er i tvivl, om efterløn er noget for en eller ej, kan man tage kontakt til Magistrenes A-kasse for eventuelt at tale om fordele og ulemper, og derefter kan man beslutte sig.

Hvordan kan man komme i kontakt?

Hvis man ønsker at komme i kontakt med Magistrenes A-kasse, kan man altid møde op på en af kontorerne i landet. Disse er, som tidligere nævnt, placeret i København, Aarhus, Aalborg og Odense. Her kan man aftale et møde med en rådgiver, men man kan også få mulighed for at stille de spørgsmål, man har, når man møder op. Man kan også altid ringe til a-kassen, og det kan gøres mandag – torsdag fra 9 til 15, mens det om fredagen er muligt fra 9 til 13. Det er også i disse tidsrum, at kontorerne rundt omkring i landet har åbent. Man kan også altid sende en e-mail. Det er desuden muligt at finde svar på rigtig mange spørgsmål, hvis man vælger at besøge hjemmesiden. Det er altid uforpligtende at tage kontakt til a-kassen, og det anbefales at gøre det, før man melder sig ind, for på denne måde kan man sikre sig selv, at man får den afklaring, man har brug for.

Kontakt MA-A-kasse

Peter Bangs Vej 30,
2000 Frederiksberg
Telefon: 35 86 68 68
A-kassenr. D88

Bliv medlem