SL A-kasse

SL A-kasse og Fagforening

SL A-kasse er A-kassen for socialpædagoger og andre, der arbejder inden for det socialpædagogiske område. Den tilhørende fagforening er Socialpædagogerne

SL A-kasse er A-kassen for socialpædagoger og andre, der arbejde inden for det socialpædagogiske område. Den tilhørende fagforening hedder egentlig Socialpædagogernes Landsforbund – derfor har A-kassen fået navnet ‘SL A-kasse’ – men i daglig tale hedder de blot ‘Socialpædagogerne’.

Fagspecifik A-kasse

SL A-kasse er således det, der kaldes en fagspecifik A-kasse. Dette betyder, at for at blive medlem af A-kassen, skal du være enten socialpædagog, også nyuddannede, der ikke har været i arbejde endnu, tæller med, eller være beskæftiget med socialpædagogisk arbejde – eksempelvis som ikke-uddannet, eller være tilknyttet det socialpædagogiske område – for eksempel ved, at du tidligere har arbejdet inden for faget.

Kompetent vejledning

En fagspecifik A-kasse har sine fordele, selvfølgelig især for medlemmerne. Selvom det socialpædagogiske område spænder vidt, så har A-kassen et godt kendskab til faget over en bred kam, og de kan derfor støtte og vejlede deres medlemmer meget kompetent.

I sammenhæng med fagforeningen Socialpædagogerne er SL A-kasse derfor et meget stærkt valg for enhver, der er beskæftiger med socialpædagogisk arbejde.

Du vælger selv, om du vil være medlem af A-kasse og/eller fagforening

Arbejder du således inden for det socialpædagogiske område, er der ingen tvivl om, at SL A-kasse er den rigtige A-kasse for dig. Om du så også vil have medlemskab af fagforeningen, er en anden sag.

Det er helt frivilligt, om du vil være medlem kun af A-kassen, eller kun fagforeningen eller begge dele. Men som alle andre fagspecifikke A-kasser anbefaler SL A-kasse dobbelt medlemskab. På den måde står du stærkest.

SL A-kasse udbetaler dagpenge

Ligesom alle andre A-kasser udbetaler også SL A-kasse dagpenge ved ledighed. Og da dagpengesatser og regler vedrørende dagpenge er fastsat ved lov, er der ingen forskel her.

Imidlertid varetager A-kasserne også andre funktioner end blot at udbetale dagpenge, og her er det vigtigt at have den rigtige A-kasse. En fagspecifik A-kasse kender dit fag og kan derfor vejlede dig konstruktivt, ikke mindst hvis du bliver ledig.

Studerende har gratis medlemskab

I forhold til kontingent er det lidt forskelligt, alt efter din situation. Hvis du er under 30 år og er i gang med en uddannelse til socialpædagog, er medlemskab af SL A-kasse gratis.

Der er ingen tvivl om, det er en rigtig god ide at melde dig ind allerede som studerende, især fordi du da vil kunne få udbetalt dagpenge, så snart du er færdig med din uddannelse. Men også fordi SL A-kasse tilbyder dig rådgivning under din studietid.

Dagpenge på dimittendsats

Ved at melde dig ind i SL A-kasse mens du studerer, kan du ruste dig bedre til at starte på dit arbejdsliv som socialpædagog. For at kunne få dagpenge på dimittendsats som nyuddannet skal du huske at melde dig ind i SL A-kasse senest 1 år inden din sidste eksamen.

Hvis du gør dét, får du dagpenge fra første dag efter, du er færdiguddannet. Melder du dig først ind efter endt uddannelse, mister du den første måneds dagpenge.

Mulighed for gratis medlemskab af fagforeningen

SL A-kasse anbefaler samtidig, at studerende melder dig ind i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), en slags fagforening for pædagogstuderende, der blandt andet hjælper dig under din praktikperiode.

Melder du dig ind i PSL, bliver du samtidig gratis medlem af fagforeningen Socialpædagogerne, og dette medlemskab fortsætter med at være gratis, indtil du kommer i arbejde, dog maksimalt 2 år. Kontingentet til SL A-kasse skal du dog betale, og det er på 463 kr.om måneden for nyuddannede.

Medlemskab for folk i arbejde

Hvis du allerede er i arbejde inden for det socialpædagogiske område, som uddannet socialpædagog, herunder også ledere, eller som ikke-uddannet, kan du blive medlem af fagforeningen Socialpædagogen og/eller SL A-kasse i løbet af et øjeblik. Kontingentet alene for SL A-kasse er for alle fuldtidsbeskæftigede inden for det socialpædagogiske område de samme 463 kr. om måneden, som gælder for nyuddannede. Men for medlemmer i arbejde er medlemskab af fagforeningen ikke gratis, det koster 526 kr. om måneden.

Kontingenter er fradragsberettigede

Hvis du er i fuldtidsarbejde og ønsker medlemskab af både fagforening og SL A-kasse, koster det derfor sammenlagt 1.035 kr. om måneden. Det lyder måske lidt pebret, men du skal huske, at disse kontingenter er fradragsberettigede, du kan altså trække dem fra i skat, og efter skat bliver det så til cirka 762 kr. om måneden sammenlagt for det dobbelte medlemskab. Og så får du alle fordelene, blandt andet dagpengeret.

Sådan er kontingenterne

I oversigtsform ser kontingenterne sådan her ud:

Fagforening + A-kasse:

  • Fuldtidsforsikrede: 1.035 kr. om måneden, efter skat ca. 762 kr. om måneden
  • Deltidsforsikrede: 749 kr. om måneden, efter skat ca. 546 kr. om måneden

A-kasse, uden fagforening:

  • Fuldtidsforsikrede: 463 kr. om måneden, efter skat ca. 337 kr. om måneden
  • Deltidsforsikrede: 345 kr. om måneden, efter skat ca. 251 kr. om måneden

Fagforeningen Socialpædagogerne, uden A-kasse:

  • Fuldtidsforsikrede: 526 kr. om måneden, efter skat ca. 390 kr. om måneden
  • Deltidsforsikrede: 358 kr. om måneden, efter skat ca. 262 kr. om måneden

Lønsikring inkluderet første 6 måneder

Foruden dagpengeretten inkluderer medlemskab af A-kassen en lønsikring. Dette er allerede inkluderet i ovenstående, så du skal ikke betale ekstra. Men det går ud på, at du i tilfælde af ledighed vil få 80% af din normale løn de første 6 måneder, du er ledig. Derefter overgår du til almindelig dagpengesats.

Dette giver dig økonomisk tryghed, men samtidig er det vigtigt at huske, at penge ikke er alt. Heller ikke når det gælder valg af A-kasse og fagforening. SL A-kasse kan bistå dig på mange områder, så du ikke er alene på jobbet.