Teknisk Landsforbund

Teknisk Landsforbund – Fagforening & A-kasse

Fagforeningen Teknisk Landsforbund har ca. 30.000 medlemmer fordelt over hele landet. Medlemmerne er beskæftiget inden for teknik, design og byggeri, og foreningen arbejder for at fremme konkurrencedygtighed og kvalifikationer hos medlemmerne. De første 3 måneders medlemskab er gratis, og der er penge at spare ved samtidig medlemskab af Teknikernes A-kasse.

Hvem er Teknisk Landsforbund?

Teknisk Landsforbund, eller TL, er en fagforening for ansatte inden for teknik, byggeri og design. Medlemmerne varetager typisk stillinger som koordinator og projektledere, eller som ansvarlige for produktion eller dokumentering.

Hvad er TL’s mål?

TL’s vision kan opsummeres i 5 punkter:

  • Fremme medlemmernes uddannelse, arbejde og pension
  • Styrke medlemmernes professionelle identitet og kvalifikationsniveau
  • Støtte den teknologiske udvikling og selv anvende relevant teknologi
  • Servicere medlemmerne individuelt, effektivt og ubureaukratisk
  • Være en dynamisk faglig organisation med engagerede ansatte

I en fælles organisation med ca. 30.000 medlemmer søger TL at samle teknikere under ét og arbejde for bedre vilkår for medlemmerne inden for både uddannelse, arbejde og pension. Teknisk Landsforbund gør teknikernes uddannelsesniveau og kvalifikationer bedre for dermed at styrke den professionelle identitet for hver enkelt. Al deltagelse i den teknologiske udvikling fra medlemmernes side støttes op af TL, som selv går foran i brugen af relevant teknologi.
Hver medlem bliver betragtet og behandlet som individer med fokus på service, effektivitet og ingen bureaukrati. Den faglige organisation TL ønsker at være dynamisk og faglig med engagerede medarbejdere.

Hvad er TL’s opgaver?

Som fagforbund forhandler Teknisk Landsforbund overenskomster på plads omkring løn og arbejdsforhold, ligesom der er stor fokus på at styrke medlemsgruppens konkurrenceevne på det globale marked.

TL formidler kurser og videreuddannelse til medlemmerne, og har fokus på både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø ude i virksomhederne. Ligestilling og balance mellem arbejdsliv og fritid har prioritet i TL’s opgaver, ligesom de støtter op om medlemmer i atypiske ansættelser.
Der er tilknyttet en A-kasse til fagforeningen – Teknikernes A-kasse – som i samarbejde med fagforeningen arbejder for at fremme medlemmernes chancer for at opnå og fastholde beskæftigelse. Fagforeningen arbejder uafhængigt af hinanden for medlemmerne, men tilbyder økonomiske fordele på kombineret kontingentpris.

Relevante årstal og historie

Fagforbundet blev grundlagt i 1919. TL blev medlem af arbejdslederorganisationen Fællesrepræsentationen for Danske Funktionærforeninger i 1932, men ekskluderet igen i 1969. I 1974 blev den første kvinde medlem af hovedbestyrelsen, og i 1994 blev TL medlem af Landsorganisationen i Danmark, LO. Den første kvindelige formand kom til roret i 2006, mens 2019 blev året, hvor TL skiftede fra LO til Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)

Hovedsædet for fagforeningen ligger i Kastrup i en arkitekttegnet bygning af Phillips Smidth. Bygningen fra 1892 tilhørte oprindeligt Kastrup Glasværk, men kaldes nu for Teknikernes Hus.

Hvad er koster et medlemskab?

De første 3 måneders medlemskab er gratis hos TL. Derefter er kontingentprisen 393 kr. i måneden for lønmodtagere, 186 kr. månedligt for selvstændige og 45 kr. for pensionister. Studerende får gratis medlemskab, hvilket betyder at du ikke betaler noget under uddannelse samt de første 3 måneder som nyuddannet. Er du også medlem af A-kassen ligger prisen på 894 kr. månedligt for fuldtidsdækning og 692 kr. for deltid.

Sådan blive du medlem…

Ønsker du at blive medlem, er der flere måder, du kan melde dig ind på:

  • På hjemmesiden finder du øverst på forsiden en knap Bliv Medlem
  •  Med 9 lokalafdelinger fordelt over hele landet kan du besøge et lokalt kontor
  • Dit studie eller arbejde har ofte en tillidsrepræsentant, der kan hjælpe dig

Tøv ikke med at kontakt TL med evt. spørgsmål omkring indmeldelse, kontingent, fagforeningen eller A-kassen. Du kan ringe, maile eller tale personligt med din lokalafdeling eller tillidsrepræsentant. TL har lokalafdelinger i Aalborg, Herning, Århus, Vejle, Esbjerg, Aabenraa, Odense, Hillerød, København og Ringsted.

Hvis du er selvstændig, er det ikke muligt at indmelde sig via hjemmesiden, fordi TL arbejder på at implementere et nyt medlemssystem i øjeblikket. Du skal i stedet kontakte lokalafdelingen for at blive hjulpet videre med tilmeldingen.

Er Teknisk Landsforbund for dig?

TL er noget for dig, hvis du er i gang med at uddanne dig inden for design, teknik eller byggeri, netop har afsluttet dine studier eller allerede arbejde inden for området. Du behøver ikke være medlem af Teknikernes A-kasse for at være medlem af TL – og er du i tvivl om, hvorvidt din profil passer ind, er du velkommen til at kontakte TL uforpligtende.